Overzicht gemeenten

El Shaddai KIngdom Family

Statutaire naam: El Shaddai KIngdom Family
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 858561128
Registratienummer VPE 101260
KVK-nummer 71051619

Contactgegevens

Adres El Shaddai KIngdom Family
Bakhuizen van den Brinklaan 93
5624 GM EINDHOVEN
E-mailadres rolandvanderveen@hotmail.com
Website http://elshaddai-kingdomfamily.com
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0
2. Bijdragen gemeenteleden 0 8606 2555
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 500 5000
Totaal baten 0 9106 7555
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 0 0
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 3674 189
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 0 0
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 4663 1349
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 1143 445
9. Lasten beheer en administratie 0 409 0
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 3835
Totaal lasten 0 9889 5818
Resultaat (baten - lasten) 0 -783 1737

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten