Overzicht gemeenten

El Encuentro con Dios Duivendrecht

Statutaire naam: El Encuentro con Dios
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 824036633
Registratienummer VPE 101006
KVK-nummer 76647552

Contactgegevens

Adres El Encuentro con Dios Duivendrecht
Molenkade 60-63
1115 AC DUIVENDRECHT
E-mailadres info@eecd.org
Website http://eecd.org
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0
2. Bijdragen gemeenteleden 501777.00 470810
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0
Totaal baten 501777.00 470810
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 148199.00 137377
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 82875.00 63497
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0.00 0
7. Lasten kerkelijke gebouwen 156504.00 149659
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 30811.00 23467
9. Lasten beheer en administratie 69825.00 70459
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 0
Totaal lasten 488214.00 444459
Resultaat (baten - lasten) 13563.00 26351

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten