Overzicht gemeenten

El Encuentro con Dios Duivendrecht

Statutaire naam: El Encuentro con Dios
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 824036633
Registratienummer VPE 101006

Contactgegevens

Adres El Encuentro con Dios Duivendrecht
Molenkade 60-63
1115 AC DUIVENDRECHT
E-mailadres info@eecd.org
Website http://eecd.org
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2020 Werkelijk 2019 Begroting 2019 Werkelijk 2018 Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0 0
2. Bijdragen gemeenteleden 501777 0 470810 406190
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0 0
Totaal baten 501777 0 470810 406190
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 148199 0 137377 137016
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 82875 0 63497 33649
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 0 0 0
7. Lasten kerkelijke gebouwen 156504 0 149659 186253
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 30811 0 23467 16995
9. Lasten beheer en administratie 69825 0 70459 65545
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 0 0
Totaal lasten 488214 0 444459 439458
Resultaat (baten - lasten) 13563 0 26351 -33268

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten