Overzicht gemeenten

Meeting Place International Church

Statutaire naam: Meeting Place International Church
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 826134968
Registratienummer VPE 101271
KVK-nummer 77464036

Contactgegevens

Adres Meeting Place International Church
Boekenroodeweg 13 Z9
2111 HJ AERDENHOUT
E-mailadres life@meetingplaceic.com
Website http://www.meetingplaceic.com
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 16989.00 240.00 0.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00
Totaal baten 16989.00 0.00 0.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0.00 0.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 1424.00 0.00 0.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0.00 0.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 225.00 0.00 0.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 171.00 0.00 0.00
9. Lasten beheer en administratie 68.00 0.00 0.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1762.00 0.00 0.00
Totaal lasten 3650.00 0.00 0.00
Resultaat (baten - lasten) 13339.00 240.00 0.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten