Pastorale bedieningen

De VPE kent diverse pastorale bedieningen.

  • Justitiepastoraat: pastoraal werk onder gedetineerderen binnen de penitentiaire inrichtingen. Dit werk concentreert zich rond kerkdiensten, gespreksgroepen en individuele pastorale gesprekken.
  • Legerpredikanten
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact