Leiderschapsontwikkeling

De VPE gelooft dat gezonde leiders een belangrijke positieve invloed hebben op het ontwikkelen van gezonde gemeenten.

​Het aangestelde leiderschap in gemeenten is er om de gemeente richting te geven en de gemeente bescherming en veiligheid te bieden om zo een gezonde gemeente te kunnen zijn. Leiderschap dient echter ontwikkeld te worden zowel het karakter en het gedrag als ook de vaardigheden van de leider. 

De VPE stelt zich dan ook ten doel om door middel van training en toerusting, coaching van leiders, het verzorgen van netwerk ontmoetingen en het verzorgen van ondersteunend materiaal leiders te helpen zich te ontwikkelen om zo als gezonde leiders te kunnen functioneren. Daarnaast streeft de VPE ernaar om samen te werken met gemeenten en bedieningen die bezig zijn met het ontwikkelen van leiders.

Bedieningen die binnen de VPE actief zijn op het gebied van Leiderschapsontwikkeling:

  • Anders denken: coaching en training voor leiders door Michiel Santman.
  • Heartlink: coachend en inspirerend onderwijs voor leiders door Jan Pool.
  • Elevate Leaders Network: een netwerk binnen de VPE voor startende voorgangers, voor opbouw, intervisie, bemoediging en support.

Daarnaast organiseeert de VPE jaarlijks masterclasses, conferenties en studiedagen op het gebied van Leiderschapsontwikkeling en Gemeenteontwikkeling.

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact