Veilige kerk

 • Laatste artikelen

  Op vrijdag 21 juni is het voor iedereen toegankelijk symposium ‘Doof de Geest niet uit’ in Utrecht over het goed ontvangen en gebruiken van alle charisma’s die de Heilige Geest verkiest te schenken.
  De herdenking van de Nationale Synode 1618-1619 is afgesloten met een bijzonder moment op 29 mei 2019. Tevens is dat een belangrijk moment in de geschiedenis van de Protestantse kerken in Nederland. Bijna 40 kerken hebben op 29 mei samen de "verklaring van verbondenheid' getekend. Meer hierover vindt u onder de kop 'In gesprek met de kerken'.
  Van verschillende kanten vanuit onze achterban hebben we vragen gekregen hoe het bestuur van de VPE reageert op de Nashville verklaring. Hier onze reactie:
 • Activiteiten

  jun
  29
  Gebed voor Amsterdam (door PCC)
  29-06-2019 18:30
  Amsterdam Zuid-Oost

De kerk van Jezus Christus behoort de veiligste plaats op aarde te zijn.
Voor zover dat nog niet het geval is, aan ons om alles te doen wat we kunnen om die veiligheid te bevorderen waar we maar kunnen.
Hiertoe is veel expertise en hulp beschikbaar.

De  kerken erkennen dat die veiligheid een voortdurend punt van aandacht moet zijn en om preventie vraagt naar met name kwetsbare groepen, veelal jonge mensen en vrouwen. De kerken nemen daarvoor dan ook de nodige maatregelen. De kerken veroordelen grensoverschrijdend gedrag en spreken uit misbruik in pastorale of andere relaties tegen te gaan.

De kerken hebben een verklaring opgesteld en getekend, maar realiseren zich dat je er met een verklaring niet bent. De tekst is bedoeld als een basisverklaring, die binnen de afzonderlijke kerken verdere vertaling, uitwerking en toetsing behoeft. De uitwerkingen kunnen per kerk verschillen.

De VPE ervaart de urgentie om allen die een leidinggevende taak in de gemeente hebben zodanig toe te rusten zodat men weet wat te doen in dergelijke situaties, maar vooral ook om deze voor te zijn. Allereerst omdat we verantwoordelijkheid hebben om veiligheid te bieden aan allen die kwetsbaar zijn. Bovendien stelt de overheid in het kader van Good Governance steeds meer eisen aan de veiligheid en de inrichting van organisaties, waartoe ook de kerken behoren. Als eerste belangrijke stap heeft de VPE zich eind 2017 als geheel aangesloten bij hét meldpunt voor de evangelische en pinksterbeweging, stg. Gedragscode Leidinggevenden.

Via de nieuwe site https://www.eenveiligekerk.nl vindt u allerlei informatie met onder meer een stappenplan om werk te maken van de veiligheid in uw gemeente.

Verder kunt u contact opnemen met de Stichting Gedragscode Leidinggevenden.
Het telefoonnummer hiervoor is: 085 488 1449

In februari 2018 organiseerde de VPE een 'Veilige kerk'dag. Het artikel daaromtrent treft u hier aan.

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact