Speerpunten

De VPE heeft een aantal speerpunten ontwikkeld waar zij zich als beweging in de komende jaren op wil richten. Omdat de VPE een beweging is die ten dienste staat van de bij haar aangesloten leden is de focus van de speerpunten ook gericht op het effectief ondersteunen van haar leden. Deze leden bestaan voor het overgrote deel uit leiders en gemeenten en het is daar waar de onderstaande speerpunten zich op richten.

Gemeenteontwikkeling

De gemeente van Jezus Christus is een levend organisme waarin kinderen van God samen komen om God te aanbidden, onderwezen te worden in Gods Woord en elkaar te ontmoeten. Daarnaast heeft de gemeente als missie om Gods Koninkrijk bekend te maken in woord en daad. Met dit speerpunt stelt de VPE zich ten doel om de bij haar aangesloten gemeenten te ondersteunen in het ontwikkelen van gezonde gemeenten. Om gemeenten op een gezonde wijze te bouwen en te laten groeien zijn er gezonde leiders nodig. Daarnaast is er bekwaamheid nodig om de randvoorwaarden te scheppen die nodig zijn zodat de gemeente zich goed kan ontwikkelen. Door het verzorgen van trainingen en toerustingen, persoonlijke begeleiding en het beschikbaar stellen van materiaal beoogt de VPE deze doelstelling inhoud te geven.

Gemeentestichting

Naast het ondersteunen van gezonde gemeenteontwikkeling stelt de VPE zich ook ten doel om haar leden te activeren om gemeenten te stichten. Nieuwe gemeenten zijn nodig om meer mensen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus en om plaatsen te creëren voor mensen om tot ontwikkeling te komen in dat wat God hen aan gaven heeft gegeven. De VPE beoogt deze doelstelling te bereiken door samen te werken met leiders die al bezig zijn om gemeenten te stichten in Nederland. Daarnaast zal de VPE ook gaan werken aan het verzorgen van opleiding voor jonge gemeentestichters en hen actief ondersteunen om te komen tot nieuwe gemeentestichting.

Leiderschapsontwikkeling

Gemeenten worden geleid door voorgangers en of oudsten die daartoe zijn aangesteld. Het leiderschap is er om de gemeente richting te geven en de gemeente bescherming en veiligheid te bieden om zo een gezonde gemeente te kunnen zijn. Leiderschap dient echter ontwikkeld te worden zowel aan de kant van het karakter en gedrag als aan de vaardigheden kant van de leider. De VPE gelooft dat gezonde leiders een belangrijke positieve invloed hebben op het ontwikkelen van gezonde gemeenten. De VPE stelt zich dan ook ten doel om door middel van training en toerusting, coaching van leiders, het verzorgen van netwerk ontmoetingen en het verzorgen van ondersteunend materiaal leiders te helpen zich te ontwikkelen om zo als gezonde leiders te kunnen functioneren. Daarnaast streeft de VPE ernaar om samen te werken met gemeenten en bedieningen die bezig zijn met het ontwikkelen van leiders. 
 
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact