Links

 • Laatste artikelen

  De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) hebben zich als geassocieerd lid aangesloten bij de landelijke Raad van Kerken. Het verzoek tot deze vorm van aansluiting is naar aanleiding van een genomen besluit van de VPE-ledenvergadering van 18 juni 2016. De VPE is het achttiende kerkgenootschap dat zich bij de kerkelijke koepelorganisatie voegt. De verantwoordelijke besturen hebben zich positief uitgelaten over de toetreding.
  Deze week verschijnt de Nederlandse uitgave van het boek 'Overcoming the darkside of leadership', van auteur Sam Rima, onder de titel 'Overwin je schaduwzijde. Voorkom moreel falen als leider door gezonde zelfreflectie.' De vertaling en uitgave is op initiatief van de VPE in samenwerking met anderen tot stand gekomen. Een echte must read! Ook zal de VPE hierover een leidersconferentie organiseren op 9 en 10 maart 2018, waarbij Sam Rima als hoofdspreker aanwezig zal zijn.
  ‘Oecumenische ontmoeting zien we als een van de zegeningen van onze tijd. We adviseren onze besturen om elkaar te blijven zoeken in de gezamenlijke missie om getuigen van Christus te zijn in onze omgeving in woord (verkondiging) en daad (naastenliefde).’ Aldus één van de conclusies uit het laatste rapport van de Dialoogcommissie ingesteld door de besturen van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, MissieNederland en de R.-K. Bisschoppenconferentie.
 • Activiteiten

  jun
  02
  Afscheidsreceptie AoG-zendelingen
  02-06-2017 11:00
  Driebergen-Rijsenburg
  jun
  16
  Leidersmiddag RAN-Heartlink-VPE
  16-06-2017 13:00
  Nijkerk
  jun
  16
  ARC NL leidersconferentie
  16-06-2017 00:00
  Den Haag

Hier vindt u diverse links van organisaties die wij van harte bij u aanbevelen om uw gemeente te ondersteunen.

Evangelisatie

Hedendaagse Heiligen: videogetuigenissen van 'gewone' hedendaagse mensen uit Noord-Holland over ontmoetingen met God.

Gemeenteprogramma's

Celebrate Recovery: een bijbels herstelprogramma

Hulpverlening

Encour: ondersteuning bij werk zoeken en bij geldzorgen
Schuldhulpmaatje: schuldhulpverlening
www.ikzoekchristelijkehulp.nl: zoekpagina naar christelijke hulpverleners in uw buurt 

Leiderschapsontwikkeling

Anders denken: coaching en training voor leiders 
Kingdom Leadership: mentoring, coaching en training voor leiders en leiderschapsteams
Ministers Connect: resources van de Assemblies of God in de VS
Timoteus22: groeien in de onderwijsbediening 

Vluchtelingenwerk en integratie

Stichting Gave
Stichting Salam4U

Disclaimer: De VPE bepaalt wat er op deze pagina komt te staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het uitgegeven materiaal en/of onderwijs of advies.

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2013 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact