Transparantie-eisen kerken

De nieuwe transparantie-eisen voor kerkelijke gemeenten gaan in werking met ingang van 1 januari 2016. Voor overige ANBI’s, of niet bij een CIO koepelorganisatie aangesloten gemeenten, gelden deze eisen vanaf 1 januari 2014.

Op de site van de belastingdienst kunt u meer informatie vinden over wat de transparantie-eisen inhouden. In ieder geval moet elke gemeente een website hebben, met daarin de vereiste gegevens of een link daarnaar toe. Gemeenten die onder een groepsbeschikking vallen, zoals lidgemeenten van de VPE, kunnen gerbuik maken van het ANBI-portaal van de VPE. Hiervoor is een inlog vereist.
Kunt u niet )meer) inloggen, vraagt u dan nieuwe inlogggevens aan via financieel@vpe.nl.   

De cijfers van het jaarverslag moeten binnen 6 maanden na het verstrijken van het boekjaar gepubliceerd zijn.

Om de gegevens actueel te houden, stuurt de VPE in de loop van het jaar een reminder in de vorm van een nieuwsbrief naar alle lidgemeenten die deel uit maken van de groepsbeschikking, met het verzoek o.a. de financiele gegevens van de gemeente op de VPE website te actualiseren. Indien gemeenten dit verzoek om informatie niet ontvangen hebben, vragen wij deze een bericht te sturen naar , met daarin de relevante contactgegevens. 

NB: Gemeenten waarvan wij ondanks herhaalde pogingen geen reactie ontvangen, zullen wij moeten afmelden bij de belastingdienst voor wat betreft deelname aan de groepsbeschikking.
 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact