Spreekgeld vergoedingen en de belastingdienst

 • Laatste artikelen

  SAVE THE DATE !!! Op 7 november 2019 zal de Stichting Gedragscode Leidingevenden (SGL) een dag voor haar deelnemers en belangstellenden organiseren, rondom het thema: 'Veilig in de kerk, waar anders?' Daar komt echter heel veel bij kijken. SGL is betrokken bij voorlichting, preventie, hulp en begeleiding van slachtoffers en doet bindende uitspraken in relevante zaken.
  Wist u dat een vijfde van de Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden? De VPE maakt deel uit van de landelijke stuurgroep "Schuldhulpmaatje", om SHM meer bekend te krijgen onder de kerken van Nederland. Doet uw gemeente al mee?
  Op zaterdagavond 29 juni 2019 vond in Amsterdam aan de Kempering 58 in de kerkzaal van de Church of Pentecost een bijzondere gebedsavond plaats.
 • Activiteiten

  okt
  02
  Een hemel voor autisten?
  02-10-2019 19:30
  Arnhem
  okt
  04
  VPE LLT meeting 04-10-2019
  04-10-2019 12:00
  Driebergen-Rijsenburg
  okt
  04
  VPE MT meeting 04-10-2019
  04-10-2019 10:00
  Driebergen-Rijsenburg

Hoe gaan we om met spreekgelden? Hoeveel geven we aan een gastspreker, maar ook, hoe verantwoorden we de vergoedingen fiscaal correct?

Als VPE vinden wij het belangrijk u op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van het gemeenteleven, in de brede zin van het woord. Omdat dit stukje info ook met de belastingdienst te maken heeft, hebben we het onder het ANBI kopje geplaatst.

Het is een regelmatig terugkerende vraag: wat is een correcte spreekgeld vergoeding?

Daar moet dan ook een vervolg vraag bij, namelijk: hoe gaan we de vergoeding verantwoorden?

De beantwoording van de laatste vraag, bepaalt voor een deel ook het antwoord op de eerste vraag, waarbij we ons gemakshalve beperken tot sprekers die in Nederland rondgaan, hier wonen en werken, niet zijnde de eigen voorganger of degene die in de eigen gemeente vaak spreekt. Voor buitenlandse sprekers wordt het weer een ander verhaal. Daar gaan we hier nu even niet op in.

Hoe zit dat?

Telkens waneer een gemeente een gastspreker een vergoeding voor een spreekbeurt geeft, ziet de belastingdienst dat als het belonen van een prestatie. Dat de vergoeding ook te zien is als een gift, een niet van te voren vastgesteld of afgesproken bedrag, weerlegt zij door conform de wet loonbelasting te stellen dat vergoedingen of verstrekkingen aan derden of loon of een kostenvergoeding is.  

De hoogte van de vergoeding is op het eerste gezicht niet van belang, de belastingdienst stelt verplicht dat de in enig jaar gegeven vergoedingen aan het begin van het nieuwe jaar (januari) worden gemeld bij de belastingdienst middels een zogenaamd IB47 formulier. Die formulieren kon je vroeger bestellen en met pen invullen, maar dat kan tegenwoordig niet meer. Je moet je nu eerst bij de belastingdienst aanmelden. De link staat hieronder.

Als de spreekgeld vergoeding contant wordt gegeven, geldt hetzelfde. Bij controle van de administratie zal gewezen worden op het feit, dat deze vergoedingen gemeld moeten worden.

Indien een IB47 wordt ingevuld, dient de ontvanger van de spreekgelden er zich bewust van te zijn, dat de vergoeding is gemeld. De ontvanger geeft de vergoeding op bij diens aangifte inkomstenbelasting als overige inkomsten uit arbeid en brengt bij die inkomsten in mindering de gemaakte kosten, zoals reiskosten.
Indien de ontvanger een zelfstandige is, dan heeft deze de mogelijkheid om de bedragen als 'omzet' te verantwoorden. 

Een manier voor gemeenten om aan deze IB47 voorbij te gaan, is ons recentelijk door een van onze belastingregio's aangereikt. Merk de sprekersvergoeding aan als vrijwilligersvergoeding en wel zodanig, dat het bedrag niet hoger is dan 150 euro aan die persoon per keer/maand, en niet meer dan 1.500 euro per jaar. Heb je meer gegeven, dan zal er een IB47 moeten worden ingevuld. Op deze manier ligt dus wel het bedrag vast, wat voor sprekers die van verder weg komen, minder gunstig is. Wij vragen voor wat betreft de hoogte van de vergoeding wel extra aandacht indien het een spreker betreft die in belangrijke mate van deze bediening leven.

Hierbij de link naar de belastingdienst, waar u zich eerst kunt opgeven om de IB47 digitaal in te vullen. 

Graag vernemen wij uw ervaringen hiermee. Stuur daarom uw ervaringen met de werkpraktijk hiervan via het contactformulier op deze website. 

De door u opgevraagde pagina kan niet gevonden worden

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact