Salarissen predikanten en kerkelijk werkers

  • Laatste artikelen

    De harde lockdown toespraak van de premier gisteravond raakt een ieder van ons: persoonlijk, gezinnen, werk, scholen, ondernemers, maar ook het kerkzijn.
    De VPE heeft tijdens de ledenvergadering een eerste presentatie gegeven van de uitkomst van haar identiteitstraject via een trailer.
    Een springlevende, bloeiende kerk: daar verlangen we naar. In een tijd waarin ons land wordt geschud en veel manieren waarop we kerk-zijn jarenlang hebben ingevuld zijn weggevallen, zien we uit naar wat God ook nu in en door ons als kerk van Christus wil doen. Maar hoe geven we in deze tijd handen en voeten aan kerk-zijn? Vanuit die vraag start stg. Opwekking het traject: Viva de kerk! waarbij aan de hand van tien Bijbelse principes uit het gelijk­namige boek van Henk Stoorvogel, hier op in gegaan zal worden.

Als VPE stellen wij ons op als trendvolgers van de CAO Welzijn.
Dat betekent dat wij voor salarissen en emolumenten naar deze CAO verwijzen.
Hieronder treft u een toelichting op het hanteren van deze CAO aan.

Via deze link komt u bij de CAO Welzijn.

A) Pastors/Voorgangers/Predikanten
Salaris-/traktementstabellen voor pastores (predikanten/voorgangers), die werkzaam zijn als werknemer, pseudo-werknemer of pseudo-ondernemer:

Schaal 8

Voor de (junior) pastor op HBO-/bachelorniveau (die zelfstandig of als lid van een team van vrijgestelde pastores en/of andere kerkelijk werkers zijn/haar arbeid uitoefent)

Schaal 9

Voor de (senior) pastor op HBO-/bachelorniveau (die leiding geeft aan een team van vrijgestelde pastores en/of andere kerkelijk werkers)

Schaal 10

Voor de (junior) pastor op WO-/masterniveau (die zelfstandig of als lid van een team van vrijgestelde pastores en/of andere kerkelijk werkers zijn/haar arbeid uitoefent)

Schaal 11

Voor de (senior) pastor op WO-/masterniveau (die leiding geeft aan een team van vrijgestelde pastores en/of andere kerkelijk werkers)

 N.B.: Indien een pastor is in schaal 8 of 10 is ingeschaald, volgt inschaling in schaal 9 of 11 zodra er sprake is van leidinggeven aan andere pastores en/of kerkelijk werkers.

Voor pastores/voorgangers die niet in loondienst zijn, en door de Nederlandse fiscus zijn aangemerkt als (pseudo-)ondernemer, stellen wij voor het bruto maandsalaris volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening te vermenigvuldigen met factor 1,5, indien zij binnen een kerkgenootschap een geestelijk ambt vervullen.

De aldus berekende maandvergoeding is inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en tegemoetkoming in de premie voor de aanvullende ziektekostenverzekering, alsmede de compensatie voor het zelf treffen van voorzieningen betreffende pensioenvoorziening, langdurige arbeidsongeschiktheid, (onvrijwillige) werkeloosheid en eventuele sabbatical leave.
 

B) Overige Kerkelijke Werkers

Salaristabellen voor overige kerkelijke werkers, die uitsluitend als werknemer werkzaam zijn, en niet onder een Nederlandse CAO vallen:

Schaal 1

Voor assistent beheerder; huishoudelijk medewerker

Schaal 2

Voor telefonist/receptionist

Schaal 3

Voor nachtwaker

Schaal 4

Voor administratief/secretarieel medewerker 1

Schaal 5

Voor administratief medewerker 2; beheerder; secretaresse 2

Schaal 6

Voor activiteitenbegeleider; beleidsmedewerker 1; kok; secretaresse 3 systeembeheerder

Schaal 7

Voor administratief medewerker 3; zakelijk leider

Schaal 8

Voor agogisch werker; buurtwerker; cultureel-maatschappelijk werker; missionair- diaconaal werker; educatief werker; gemeenteopbouwwerker; jeugdwerker; pastoraal werker; pedagogisch werker; toerustingswerker; zendingswerker

Bovenstaand functie-overzicht is volledig afgestemd op het zogeheten Functieboek/-matrix van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

De salaris-/traktementstabellen voor predikanten/voorgangers (zie A) zijn ongewijzigd gebleven. De categorie salaristabellen voor andere kerkelijk werkers (zie B) zijn toegevoegd.

Duidelijk is dat de daarin opgenomen functies breder zijn dan de categorie "geestelijke werkers". In tabel A zijn dientengevolge de omschrijvingen aangepast in: die zelfstandig of als lid van een team van vrijgestelde pastores en/of andere kerkelijk werkers zijn/haar arbeid uitoefent; dit i.v.m. de toevoeging van tabel B.

Overeenkomstig de CAO is er van uitgegaan dat de jeugdwerker een HBO-werk-/denkniveau heeft. In dat geval wordt hij volgens de CAO ingeschaald in schaal 8. Maar dat betekent dan wel dat de predikant/voorganger die in schaal 8 of 10 ingeschaald is, daardoor in schaal 9 of 11 moet worden ingeschaald, dus vanaf het moment dat er sprake is van leidinggeven aan andere pastores en/of kerkelijk werkers.

Hieronder treft u de salarisschalen van de CAO Welzijn 1-8 en 9-15 aan. 

 

 

 

 

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact