Salarissen predikanten en kerkelijk werkers

 • Laatste artikelen

  SAVE THE DATE !!! Op 7 november 2019 zal de Stichting Gedragscode Leidingevenden (SGL) een dag voor haar deelnemers en belangstellenden organiseren, rondom het thema: 'Veilig in de kerk, waar anders?' Daar komt echter heel veel bij kijken. SGL is betrokken bij voorlichting, preventie, hulp en begeleiding van slachtoffers en doet bindende uitspraken in relevante zaken.
  Wist u dat een vijfde van de Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden? De VPE maakt deel uit van de landelijke stuurgroep "Schuldhulpmaatje", om SHM meer bekend te krijgen onder de kerken van Nederland. Doet uw gemeente al mee?
  Op zaterdagavond 29 juni 2019 vond in Amsterdam aan de Kempering 58 in de kerkzaal van de Church of Pentecost een bijzondere gebedsavond plaats.
 • Activiteiten

  nov
  16
  VPE Ledenbijeenkomst
  16-11-2019 09:30
  Hilversum
  dec
  13
  VPE-LLT meeting 13-12-2019
  13-12-2019 12:00
  Driebergen-Rijsenburg
  dec
  13
  VPE MT meeting 13-12-2019
  13-12-2019 10:00
  Driebergen-Rijsenburg

Als VPE stellen wij ons op als trendvolgers van de CAO Welzijn.
Dat betekent dat wij voor salarissen en emolumenten naar deze CAO verwijzen.
Hieronder treft u een toelichting op het hanteren van deze CAO aan.

Via deze link komt u bij de CAO Welzijn.

A) Pastors/Voorgangers/Predikanten
Salaris-/traktementstabellen voor pastores (predikanten/voorgangers), die werkzaam zijn als werknemer, pseudo-werknemer of pseudo-ondernemer:

Schaal 8

Voor de (junior) pastor op HBO-/bachelorniveau (die zelfstandig of als lid van een team van vrijgestelde pastores en/of andere kerkelijk werkers zijn/haar arbeid uitoefent)

Schaal 9

Voor de (senior) pastor op HBO-/bachelorniveau (die leiding geeft aan een team van vrijgestelde pastores en/of andere kerkelijk werkers)

Schaal 10

Voor de (junior) pastor op WO-/masterniveau (die zelfstandig of als lid van een team van vrijgestelde pastores en/of andere kerkelijk werkers zijn/haar arbeid uitoefent)

Schaal 11

Voor de (senior) pastor op WO-/masterniveau (die leiding geeft aan een team van vrijgestelde pastores en/of andere kerkelijk werkers)

 N.B.: Indien een pastor is in schaal 8 of 10 is ingeschaald, volgt inschaling in schaal 9 of 11 zodra er sprake is van leidinggeven aan andere pastores en/of kerkelijk werkers.

Voor pastores/voorgangers die niet in loondienst zijn, en door de Nederlandse fiscus zijn aangemerkt als (pseudo-)ondernemer, stellen wij voor het bruto maandsalaris volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening te vermenigvuldigen met factor 1,5, indien zij binnen een kerkgenootschap een geestelijk ambt vervullen.

De aldus berekende maandvergoeding is inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en tegemoetkoming in de premie voor de aanvullende ziektekostenverzekering, alsmede de compensatie voor het zelf treffen van voorzieningen betreffende pensioenvoorziening, langdurige arbeidsongeschiktheid, (onvrijwillige) werkeloosheid en eventuele sabbatical leave.
 

B) Overige Kerkelijke Werkers

Salaristabellen voor overige kerkelijke werkers, die uitsluitend als werknemer werkzaam zijn, en niet onder een Nederlandse CAO vallen:

Schaal 1

Voor assistent beheerder; huishoudelijk medewerker

Schaal 2

Voor telefonist/receptionist

Schaal 3

Voor nachtwaker

Schaal 4

Voor administratief/secretarieel medewerker 1

Schaal 5

Voor administratief medewerker 2; beheerder; secretaresse 2

Schaal 6

Voor activiteitenbegeleider; beleidsmedewerker 1; kok; secretaresse 3 systeembeheerder

Schaal 7

Voor administratief medewerker 3; zakelijk leider

Schaal 8

Voor agogisch werker; buurtwerker; cultureel-maatschappelijk werker; missionair- diaconaal werker; educatief werker; gemeenteopbouwwerker; jeugdwerker; pastoraal werker; pedagogisch werker; toerustingswerker; zendingswerker

Bovenstaand functie-overzicht is volledig afgestemd op het zogeheten Functieboek/-matrix van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

De salaris-/traktementstabellen voor predikanten/voorgangers (zie A) zijn ongewijzigd gebleven. De categorie salaristabellen voor andere kerkelijk werkers (zie B) zijn toegevoegd.

Duidelijk is dat de daarin opgenomen functies breder zijn dan de categorie "geestelijke werkers". In tabel A zijn dientengevolge de omschrijvingen aangepast in: die zelfstandig of als lid van een team van vrijgestelde pastores en/of andere kerkelijk werkers zijn/haar arbeid uitoefent; dit i.v.m. de toevoeging van tabel B.

Overeenkomstig de CAO is er van uitgegaan dat de jeugdwerker een HBO-werk-/denkniveau heeft. In dat geval wordt hij volgens de CAO ingeschaald in schaal 8. Maar dat betekent dan wel dat de predikant/voorganger die in schaal 8 of 10 ingeschaald is, daardoor in schaal 9 of 11 moet worden ingeschaald, dus vanaf het moment dat er sprake is van leidinggeven aan andere pastores en/of kerkelijk werkers.

Hieronder treft u de salarisschalen van de CAO Welzijn 1-8 en 9-15 aan. 

 

 

 

 

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact