Loketinstellingen

 • Laatste artikelen

  SAVE THE DATE !!! Op 7 november 2019 zal de Stichting Gedragscode Leidingevenden (SGL) een dag voor haar deelnemers en belangstellenden organiseren, rondom het thema: 'Veilig in de kerk, waar anders?' Daar komt echter heel veel bij kijken. SGL is betrokken bij voorlichting, preventie, hulp en begeleiding van slachtoffers en doet bindende uitspraken in relevante zaken.
  Wist u dat een vijfde van de Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden? De VPE maakt deel uit van de landelijke stuurgroep "Schuldhulpmaatje", om SHM meer bekend te krijgen onder de kerken van Nederland. Doet uw gemeente al mee?
  Op zaterdagavond 29 juni 2019 vond in Amsterdam aan de Kempering 58 in de kerkzaal van de Church of Pentecost een bijzondere gebedsavond plaats.
 • Activiteiten

  okt
  02
  Een hemel voor autisten?
  02-10-2019 19:30
  Arnhem
  okt
  04
  VPE LLT meeting 04-10-2019
  04-10-2019 12:00
  Driebergen-Rijsenburg
  okt
  04
  VPE MT meeting 04-10-2019
  04-10-2019 10:00
  Driebergen-Rijsenburg

In december 2014 is er een publicatie van het Ministerie van Financien geweest inzake de zogenoemde ‘loketinstellingen’.

Deze publicatie heeft nogal wat reactie veroorzaakt bij charitatieve instellingen, maar ook in de vakwereld. De term ‘loketinstellingen’ is in het leven geroepen om ANBI’s die ontvangen geoormerkte giften doorgeven aan personen of aan niet-ANBI’s aan te duiden. Het doorgeven van geoormerkte giften, die niet rechtstreeks verband houden met de doelstelling van die instelling, wordt niet gezien als een ANBI activiteit. Dat kan betekenen dat een als ANBI geregistreerde instelling deze ANBI status om die reden verliest.

De VPE, die een zendingsorganisatie (VPE Zending) als partner heeft, maar ook het CIO zelf, hebben hierop gereageerd en vervolgens is in algemene termen vast komen te staan, dat met name zendings- of daarmee vergelijkbare organisaties, die gelden doorzenden naar personen die nadrukkelijk uitvoering geven aan de doelstelling van die organisatie, niet worden beschouwd als loketinstellingen.

Als een kerkelijke gemeente zendelingen ondersteunt of uitzendt, raden wij verder nog het volgende aan:
a. De statuten vermelden expliciet dat zending een doelstelling van de gemeente is.
b. Stel een overeenkomst met de zendeling op, waarin de wederzijdse afspraken vast worden gelegd, ook de project beschrijving van wat de zendeling doet.
c. Vermeld de naam van de zendeling op de website, geef updates op de website en bewaar nieuwsbrieven (uiteraard als de zendeling hiermee geen gevaar loopt).
d. Participeer als gemeente financieel: d.w.z. bepaal een toezegging als gemeente aan het project/de zendeling, leg die vast, ook als gemeenteleden geoormerkt geven.
e. In het kader van de AVG wetgeving, dient er tevens richting de donateurs bekend gemaakt te worden dat hun namen en eventuele (email) adressen worden doorgegegen aan de betreffende zendeling. Hiertegen kunnen de donateurs schriftelijk bezwaar maken. Er worden geen bankrekening nummers doorgegeven. De zendeling gebruikt deze gegevens alleen voor het verzenden van de nieuwsbrieven, om de donateurs te bedanken e.d.. Gegevens van donateurs worden verder op geen enkele wijze openbaar gemaakt en vallen onder de bewaar- en datakwaliteitseisen uit het privacystatement.

In zijn algemeenheid geven wij gemeenten in overweging, om projecten/zendelingen voor een aantal jaren te ondersteunen en daarbij de directe financiele toezegging als gemeente na een bepaalde periode steeds verder te verlagen, waardoor de gemeente budgettair de ruimte houdt om nieuwe projecten op te starten. 

Gegeven de expertise die bij zendingsorganisaties aanwezig is, adviseren wij ook zendelingen via deze organisaties uit te zenden. De voordelen daarvan zijn de concentratie van specifieke kennis, de PR, fiscale weerbaarheid, gemakkelijke verbreding van de achterban, mogelijkheden voor samenwerking in de fondswerving voor projecten met grote fondsen, met daarnaast repatriëringsfondsen  en soms betere verzekeringsvoorwaarden. 

Meer informatie over VPE Zending kunt u vinden op www.vpe-zending.nl
 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact