ANBI-Groepsbeschikking

 • Laatste artikelen

  SAVE THE DATE !!! Op 7 november 2019 zal de Stichting Gedragscode Leidingevenden (SGL) een dag voor haar deelnemers en belangstellenden organiseren, rondom het thema: 'Veilig in de kerk, waar anders?' Daar komt echter heel veel bij kijken. SGL is betrokken bij voorlichting, preventie, hulp en begeleiding van slachtoffers en doet bindende uitspraken in relevante zaken.
  Wist u dat een vijfde van de Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden? De VPE maakt deel uit van de landelijke stuurgroep "Schuldhulpmaatje", om SHM meer bekend te krijgen onder de kerken van Nederland. Doet uw gemeente al mee?
  Op zaterdagavond 29 juni 2019 vond in Amsterdam aan de Kempering 58 in de kerkzaal van de Church of Pentecost een bijzondere gebedsavond plaats.
 • Activiteiten

  okt
  02
  Een hemel voor autisten?
  02-10-2019 19:30
  Arnhem
  okt
  04
  VPE LLT meeting 04-10-2019
  04-10-2019 12:00
  Driebergen-Rijsenburg
  okt
  04
  VPE MT meeting 04-10-2019
  04-10-2019 10:00
  Driebergen-Rijsenburg

De VPE heeft sinds 2007 een ANBI-groepsbeschikking voor haar lidgemeenten ontvangen. Deze beschikking houdt onder meer in dat de giften die de gemeente ontvangt, fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Let op! U vindt ons in het ANBI-register onder de naam 'Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten' en vestigingsplaats Driebergen. Tip: als zoekwoorden behoeft u slechts de woorden 'verenigde' en 'pinkster' met plaatsnaam "Driebergen' in te typen.

Algemeen

Het zijn van een ANBI heeft de volgende (fiscale) voordelen:
- Aftrek van giften voor de inkomstenbelasting (drempel, maximum)
- Periodieke giften via onderhandse akte (geen drempel, geen maximum)
- Vrijsteling van erf- schenkbelasting
- Recht op teruggaaf van (een deel van) de energieheffing
- Onder voorwaarden vrijstelling overdrachtsbelasting onroerend goed tussen ANBI’s 

Alle gemeenten die lid zijn van de VPE, profiteren automatisch mee van deze voordelen. Daar zijn echter wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Voor wat betreft de voorwaarden in algemene zin verwijzen wij u in algemene zin naar de belastingdienst.

Voordelen van een CIO koepelorganisatie

Het lid zijn van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) en het beschikken over een collectieve regeling, betekent dat wij – samen met de andere kerken - invloed hebben op het te voeren overheidsbeleid ten aanzien van de kerken. De invloed van het CIO, waar de meeste kerken in deelnemen, heeft er onder meer toe geleid dat er voor kerken belangrijke uitzonderingen zijn in de publicatieplicht.

Zo hoeven zij geen vermogen (balans) te publiceren en ook niet de namen van de bestuurders. Daarnaast geldt dat voor CIO koepelorganisaties de datum van ingang voor de publicatieplicht met twee jaar is verplaatst van 1 januari 2014 naar 1 januari 2016.
Verder is er in het in 2007 gesloten convenant tussen het CIO en de belastingdienst afgesproken, dat lokale gemeenten die lid zijn van een CIO aangesloten koepelorganisatie geen bezoek van de belastingdienst zullen krijgen, zonder dat er vooroverleg is geweest met de betreffende koepel.

Koepels vormen in meerdere opzichten dus een buffer tussen de overheid en de lokale gemeenten. Dit uit zich afwisselend in vertraagde dan wel beperkte werking van nieuwe regelgeving, en in terughoudendheid bij het benaderen van lokale gemeenten.

De verwachting is verder, dat de rol en betekenis van de CIO aangesloten koepels zullen toenemen, in het voordeel van de leden van die koepels.

Uitvoering

Als koepelorganisatie die lid is van het CIO (Contact in Overheidszaken) zijn wij verantwoordelijk voor het toezien op een juiste invulling en naleving van de collectieve ANBI beschikking bij onze leden.
 
Dat betekent dat we als VPE organisatie moeten toezien of de aangesloten gemeenten voldoen aan de te stellen eisen. Dit doet de VPE door direct, of door middel van een externe partner, bij haar leden gegevens op te vragen. Vanaf 2016 vragen wij jaarlijks (of laten we dat doen) aan de aangesloten gemeenten om zaken, die veranderd zijn, aan te passen op de website, waaronder de financiele gegevens zoals die moeten worden getoond op het internet. 

Deze verzoeken om informatie komen dus niet bij het kantoor van de VPE vandaan, maar zijn een gevolg van de eisen die een groepsbeschikking met zich meebrengen. De belastingdienst ziet er vervolgens op toe, dat de koepels hieraan voldoende uitvoering geven.

Het blijft echter een verantwoordelijkheid van iedere lidgemeente, zelf tijdig zorg te dragen voor een juist en volledig voldoen aan de ANBI publicatie eisen. Gemeenten die noch op onze portal, noch op hun eigen site publiceren, zijn zelf verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan.
Als VPE sturen wij nieuwsbrieven en mailings naar onze leden, met als doel iedereen tijdig te informeren.
De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het bij ons up to date houden van de gegevens die wij van onze leden hebben. 

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact