Algemene Verordening Gegevensverwerking

Op deze pagina zullen wij u op de hoogte houden van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht gaat. Het gaat om een verordening die rechtstreekse werking heeft op alle lidstaten van de Europese Unie. Ook kerkgenootschappen, koepels en lokale kerken, vallen onder deze wetgeving. Hierbij respecteert de AVG in beginsel de bestaande wettelijke afspraken tussen kerken en de overheid in de nationale lidstaten. 

Wat houdt de AVG in?
Kort gezegd, deze wetgeving ziet op de voorwaarden waaronder persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Dit alles in het kader van de privacy.
Het is dan ook belangrijk dat uw kerk nagaat hoe er met gegevens van personen wordt omgegaan, om de privacy van een ieder te waarborgen.
Er wordt actie van ons en van u verwacht!

De regelgeving is van toepassing op het verwerken van alles wat met persoonsgegevens te maken heeft, zoals namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld foto's op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Het gaat naast het verstrekken van gegevens aan derden, ook om uw eigen handelen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het sturen van een e-mail naar de gemeenteleden.
 • Het nemen van een foto van het leiderschapsteam op de website.
 • Het exporteren van gegevens uit de ledenadministratie
 • Publicatie van het gemeentenieuws op de website
 • Uitzending van kerkdiensten (via radio of met camera’s)
 • Eventuele bewakingscamera’s op het kerkterrein.
 • Het lezen en bewaren van sollicitatiebrieven.
 • Het hebben van personeelsgegevens.
 • En alle andere handelingen die met gegevens te maken hebben die tot een persoon te herleiden zijn.

Belangrijkste veranderingen op gebied van privacyregelgeving betreffen in ieder geval de volgende punten:

 • Er is een nieuw principe van verantwoording bij het opslaan van persoonsgegevens: het is noodzakelijk dat door de kerk kan worden aangetoond op welke wijze men denkt aan de regels te voldoen.
 • Verder is het noodzakelijk om een beleid te voeren voor de verwerking van de persoonsgegevens. Dit beleid dient op papier te staan en uitgevoerd te worden.

Wat wordt er van u verwacht?

1. Spreek erover.
Het is van belang dat u er in de gemeente over spreekt: informatie verstrekken over deze wetgeving, welke protocollen er reeds zijn in uw gemeente en welke stappen u gaat nemen als gemeente om te voldoen aan de AVG.
2. Tref voorbereidingen.
Klik hier voor een checklist met voorbereidingen op de AVG.
3. Stel de inventarisatie n.a.v. checklist op schrift en maak protollen.

Relevante websites voor meer informatie:


NB1: de VPE is aangesloten bij het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) die haar adviseert bij deze informatieverstrekking. Mocht u specifieke vragen en casussen hebben waar u tegen aan loopt, dan vernemen we dat graag van u, zodat we deze onder de aandacht kunnen brengen binnen het CIO. U kunt daarvoor het contactformulier gebruiken.

NB2: Ook maken u erop attent dat de bij steeds meer gemeenten gebruikte weboplossing voor gemeenteadministratie kerkSPOT reeds AVG gecertificeerd is. KerkSPOT biedt een totaaloplossing voor uw gemeente voor uw website en ledenadministratie en nog veel meer.

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact