VOG Verklaring

 • Laatste artikelen

  Kerken waren niet verplicht om ingeschreven te zijn in de Kamer van Koophandel. Hieronder wordt geduid waarom dat was. Echter de digitalisering schrijdt voort en dat heeft gevolgen ook voor dit beleid. Inmiddels hebben de kerkgenootschappen besloten dat alle bij landelijke koepels aangesloten kerken een KvK nummer gaan krijgen. Over het hoe en waarom gaat dit artikel
  SAVE THE DATE !!! Op 7 november 2019 zal de Stichting Gedragscode Leidingevenden (SGL) een dag voor haar deelnemers en belangstellenden organiseren, rondom het thema: 'Veilig in de kerk, waar anders?' Daar komt echter heel veel bij kijken. SGL is betrokken bij voorlichting, preventie, hulp en begeleiding van slachtoffers en doet bindende uitspraken in relevante zaken.
  Wist u dat een vijfde van de Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden? De VPE maakt deel uit van de landelijke stuurgroep "Schuldhulpmaatje", om SHM meer bekend te krijgen onder de kerken van Nederland. Doet uw gemeente al mee?
 • Activiteiten

  mei
  01
  CGI reis met Jaap Bönker
  01-05-2020 00:00
  jun
  13
  De Algemene Ledenvergadering 2020
  13-06-2020 09:30
  Hilversum

Er wordt ons regelmatig gevraagd: wat is een VOG verklaring, en waar heb ik die voor nodig?
Een VOG verklaring is een Verklaring Omtrent Gedrag.
Die verklaring hebt u voor bepaalde vertrouwensfuncties nodig.

We verwijzen inhoudelijk gemakshalve naar de info pagina van de site waar u online een VOG kunt aanvragen: VOG aanvragen

Wij adviseren met name voor iedereen die bij kinder/jeugdwerk betrokken is een VOG verklaring aan te vragen. We voegen daar wel meteen aan toe, dat dit document een beperkt inzicht geeft, en dat het zorgvuldig doorvragen bij aspirant maar ook reeds functionerende kinder- en jeugdwerkers in uw gemeente - ook als deze al langer in de gemeente bekend en/of actief zijn - naast het doen van navraag bij meerdere referenties van groot belang is.

Als onderdeel van veilig beleid in de kerk past het om vast te leggen waaraan kinder- en jeugdwerkers aan moeten voldoen.
Als naast een VOG referenties via andere gemeenten of organisaties niet zijn te geven, of worden hier beperkingen ervaren, dan kan het verstandig zijn terughoudend te zijn en in die gevallen goed vast te leggen op grond waarvan een bepaalde verantwoordelijkheid wordt gegeven, alsmede waar de verantwoordelijkheden voor beslissingen op dit terrein liggen. Zie meer op de website van In Veilige Handen. 

Er bestaat de mogelijkheid dat het aanvragen van de VOG gratis is. Klik hier voor de voorwaarden.
Indien het niet mogelijk blijkt de VOG gratis te verkrijgen, dan adviseren wij dat de gemeente deze vergoed aan de betrokkene(n).

Alle VPE gemeenten en persoonlijke leden zijn deelnemer van de Stichting Gedragscode Leidinggevenden en verklaren zich daarmee gehouden aan de Gedragscode voor Leidinggevenden. 

Zie verder op onze website: Klachtenregeling

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact