VOG Verklaring

  • Laatste artikelen

    Een springlevende, bloeiende kerk: daar verlangen we naar. In een tijd waarin ons land wordt geschud en veel manieren waarop we kerk-zijn jarenlang hebben ingevuld zijn weggevallen, zien we uit naar wat God ook nu in en door ons als kerk van Christus wil doen. Maar hoe geven we in deze tijd handen en voeten aan kerk-zijn? Vanuit die vraag start stg. Opwekking het traject: Viva de kerk! waarbij aan de hand van tien Bijbelse principes uit het gelijk­namige boek van Henk Stoorvogel, hier op in gegaan zal worden.
    Wat is de unieke kracht en roeping van de VPE? Wat bindt ons samen en wat is onze betekenis voor God en mensen? Wat zou jij daarop zeggen? Scan QR-code om naar de vragenlijst te gaan.
    Vorige week heeft minister Grapperhaus een sterk moreel appel op de kerken gedaan om met maximaal 30 personen bijeen te komen tijdens de erediensten. Dit maximum is sinds afgelopen dinsdagavond gelijk getrokken voor alle groepen in de samenleving.

Er wordt ons regelmatig gevraagd: wat is een VOG verklaring, en waar heb ik die voor nodig?
Een VOG verklaring is een Verklaring Omtrent Gedrag.
Die verklaring hebt u voor bepaalde vertrouwensfuncties nodig.

We verwijzen inhoudelijk gemakshalve naar de info pagina van de site waar u online een VOG kunt aanvragen: VOG aanvragen

Wij adviseren met name voor iedereen die bij kinder/jeugdwerk betrokken is een VOG verklaring aan te vragen. We voegen daar wel meteen aan toe, dat dit document een beperkt inzicht geeft, en dat het zorgvuldig doorvragen bij aspirant maar ook reeds functionerende kinder- en jeugdwerkers in uw gemeente - ook als deze al langer in de gemeente bekend en/of actief zijn - naast het doen van navraag bij meerdere referenties van groot belang is.

Als onderdeel van veilig beleid in de kerk past het om vast te leggen waaraan kinder- en jeugdwerkers aan moeten voldoen.
Als naast een VOG referenties via andere gemeenten of organisaties niet zijn te geven, of worden hier beperkingen ervaren, dan kan het verstandig zijn terughoudend te zijn en in die gevallen goed vast te leggen op grond waarvan een bepaalde verantwoordelijkheid wordt gegeven, alsmede waar de verantwoordelijkheden voor beslissingen op dit terrein liggen. Zie meer op de website van In Veilige Handen. 

Er bestaat de mogelijkheid dat het aanvragen van de VOG gratis is. Klik hier voor de voorwaarden.
Indien het niet mogelijk blijkt de VOG gratis te verkrijgen, dan adviseren wij dat de gemeente deze vergoed aan de betrokkene(n).

Alle VPE gemeenten en persoonlijke leden zijn deelnemer van de Stichting Gedragscode Leidinggevenden en verklaren zich daarmee gehouden aan de Gedragscode voor Leidinggevenden. 

Zie verder op onze website: Klachtenregeling

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact