Hoe voer ik mijn ANBI gegevens in?

 • Laatste artikelen

  SAVE THE DATE !!! Op 7 november 2019 zal de Stichting Gedragscode Leidingevenden (SGL) een dag voor haar deelnemers en belangstellenden organiseren, rondom het thema: 'Veilig in de kerk, waar anders?' Daar komt echter heel veel bij kijken. SGL is betrokken bij voorlichting, preventie, hulp en begeleiding van slachtoffers en doet bindende uitspraken in relevante zaken.
  Wist u dat een vijfde van de Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden? De VPE maakt deel uit van de landelijke stuurgroep "Schuldhulpmaatje", om SHM meer bekend te krijgen onder de kerken van Nederland. Doet uw gemeente al mee?
  Op zaterdagavond 29 juni 2019 vond in Amsterdam aan de Kempering 58 in de kerkzaal van de Church of Pentecost een bijzondere gebedsavond plaats.
 • Activiteiten

  nov
  16
  VPE Ledenbijeenkomst
  16-11-2019 09:30
  Hilversum
  dec
  13
  VPE-LLT meeting 13-12-2019
  13-12-2019 12:00
  Driebergen-Rijsenburg
  dec
  13
  VPE MT meeting 13-12-2019
  13-12-2019 10:00
  Driebergen-Rijsenburg

Hier treft u een korte toelichting aan omtrent de manier waarop u van onze ANBI portal gebruik kunt maken.
We hebben ons best gedaan het eenvoudig te houden. Ook hanteert de VPE een format dat geaccepteerd wordt door de belastingdienst.

Het is de bedoeling dat 6 maanden na afloop van een kalenderjaar u cijfers van dat laatste kalenderjaar bijwerkt op dit portal.
De belastingdienst gaat ervan uit, dat uw gegevens bij ons te vinden zijn.

Hoe voert u de gegevens op onze site in:

Wat heeft u nodig:

- Een gebruikersnaam (dat is het nummer waaronder u bij ons geregistreerd bent) 
  U vindt dit nummer op uw bijdrage factuur, maar ook op het ANBI portaal.
  Daar staan alle gemeenten op naam gesorteerd, via CRtl-F kunt u
  een zoekterm opgeven;
- Een wachtwoord. Als u dit niet meer heeft, vraagt u dan een nieuw wachtwoord aan;
- Met die gegevens in de hand gaat u naar https://www.vpe.nl/go/leden/anbi/,
  vervolgens voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in;
- Uw financiele gegevens over het betreffende verslagjaar, in het door de
  belastingdienst geaccepteerde format. 
  U kunt hieronder zien welke rubrieken er van toepassing zijn en een toelichting daarop.

Baten
1. Opbrengsten uit bezittingen
2. Bijdragen gemeenteleden *
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat 
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
7. Lasten kerkelijke gebouwen
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
9. Lasten beheer en administratie
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente-opbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen voorgangers en kerkelijk werkers
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 
ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / muziekinstrumenten / crechespullen /
         keukeninventaris / kantoor

Mocht u hierover nog vragen hebben, stuurt u dan een email naar financieel@vpe.nl.

*2: Er bestaat de mogelijkheid om de giften die voor derden worden gegeven, bijvoorbeeld zendelingen, apart op te geven bij rubriek 2b. 
Deze bedragen worden niet getoond op de ANBI-publicatie portal, maar worden gebruikt om de lidmaatschapsbijdrage te bepalen. De voor derden geoormerkte giften worden namelijk niet meegenomen in de bepaling van de jaarlijkse bijdrage. 

 

 

 

 

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact