E-herkenning

Het zit er al een tijd aan te komen, maar het gaat nu echt beginnen. U kunt binnenkort als kerkgenootschap bij een aantal diensten en instellingen alleen nog inloggen met een digitaal waarmerk. Het hoe en waarom leest u hieronder

De tijd van papieren formulieren ligt al weer enige tijd achter ons. Veel formele instanties zoals de (semi) overheid zijn inmiddels gedigitaliseerd en dat heeft tot gevolg dat er alleen nog via internet kan worden gecommuniceerd met instanties als de belastingdienst, het UWV en de IND.

Om de echtheid van de contacterende entiteiten vast te stellen, wordt er gewerkt met een complex autoriserings- en valideringsinstrument.
Voor de particulier is dat bijvoorbeeld DIGID. Kerken en gemeenten zijn rechtspersonen en die krijgen ook een soort DIGID.

We hopen z.s.m. hier ook een protocol te kunnen plaatsen van de te nemen stappen. Dit protocol wordt op dit moment getest.

Wij zullen de komende tijd dus deze pagina bijhouden en van de laatste info voorzien. 

Als VPE kunnen we geen centrale verwerking aanbieden van uw e-herkenningsaanvraag. Dit komt omdat statutair/formele vertegenwoordigers van de gemeenten bij ons slechts ten dele bekend zijn en wij niet kunnen valideren dat de informatie die wij hebben actueel is.

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact