E-herkenning

 • Laatste artikelen

  Kerken waren niet verplicht om ingeschreven te zijn in de Kamer van Koophandel. Hieronder wordt geduid waarom dat was. Echter de digitalisering schrijdt voort en dat heeft gevolgen ook voor dit beleid. Inmiddels hebben de kerkgenootschappen besloten dat alle bij landelijke koepels aangesloten kerken een KvK nummer gaan krijgen. Over het hoe en waarom gaat dit artikel
  SAVE THE DATE !!! Op 7 november 2019 zal de Stichting Gedragscode Leidingevenden (SGL) een dag voor haar deelnemers en belangstellenden organiseren, rondom het thema: 'Veilig in de kerk, waar anders?' Daar komt echter heel veel bij kijken. SGL is betrokken bij voorlichting, preventie, hulp en begeleiding van slachtoffers en doet bindende uitspraken in relevante zaken.
  Wist u dat een vijfde van de Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden? De VPE maakt deel uit van de landelijke stuurgroep "Schuldhulpmaatje", om SHM meer bekend te krijgen onder de kerken van Nederland. Doet uw gemeente al mee?
 • Activiteiten

  mei
  01
  CGI reis met Jaap Bönker
  01-05-2020 00:00
  jun
  13
  De Algemene Ledenvergadering 2020
  13-06-2020 09:30
  Hilversum

Het zit er al een tijd aan te komen, maar het gaat nu echt beginnen. U kunt binnenkort als kerkgenootschap bij een aantal diensten en instellingen alleen nog inloggen met een digitaal waarmerk. Het hoe en waarom leest u hieronder

De tijd van papieren formulieren ligt al weer enige tijd achter ons. Veel formele instanties zoals de (semi) overheid zijn inmiddels gedigitaliseerd en dat heeft tot gevolg dat er alleen nog via internet kan worden gecommuniceerd met instanties als de belastingdienst, het UWV en de IND.

Om de echtheid van de contacterende entiteiten vast te stellen, wordt er gewerkt met een complex autoriserings- en valideringsinstrument.
Voor de particulier is dat bijvoorbeeld DIGID. Kerken en gemeenten zijn rechtspersonen en die krijgen ook een soort DIGID.

U kunt een tweetal nieuws-updates downloaden.

1. Nieuwsupdate november 2019
2. Nieuwsupdate december 2019

We hopen z.s.m. hier ook een protocol te kunnen plaatsen van de te nemen stappen.

Wij zullen de komende tijd dus deze pagina bijhouden en van de laatste info voorzien. Ook zal de VPE voorbeeld formulieren aanbieden voor die gemeenten die E-herkenning nodig zullen hebben.

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact