Transparantie-eisen kerken

De nieuwe transparantie-eisen voor kerkelijke gemeenten gaan in werking met ingang van 1 januari 2016. Voor overige ANBI’s, of niet bij een CIO koepelorganisatie aangesloten gemeenten, gelden deze eisen vanaf 1 januari 2014.

Op de site van de belastingdienst kunt u meer informatie vinden over wat de transparantie-eisen inhouden. In ieder geval moet elke gemeente een website hebben, met daarin de transparantie gegevens of een link daarnaar toe.

Zoals reeds een aantal malen met u gecommuniceerd, hebben wij voor de uitvoering van deze nieuwe transparantie-eisen de samenwerking gezocht met het Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA) te Amersfoort. KKA is bereid gevonden om te zorgen voor een goede afhandeling van de ANBI verplichtingen, tegen een afgesproken vast tarief van 100 euro exclusief BTW per gemeente per jaar. Verreweg de meeste gemeenten zijn hiermee akkoord gegaan.

De werkzaamheden die KKA uitvoert bestaan uit het ophalen van benodigde gegevens bij de administratie van de VPE en de gemeenten zelf. Vervolgens worden deze gegevens centraal verwerkt en beheert en vervolgens gepubliceerd op een internetportaal, waarvan alle leden een internetlink toegestuurd krijgen voor plaatsing op hun eigen website.

Om aan de transparantie eisen te voldoen ontvangen de VPE gemeenten een brief van KKA met daarin een aantal vragen. Een deel van de vragen komen voort uit nieuwe eisen die te maken hebben met de basis administratie van de belastingdienst. Zij willen bijvoorbeeld dat alle gemeenten een RSIN nummer hebben, ook al weten de gemeenten die vaak zelf niet. Gemeenten die iemand in loondienst hebben, hebben een loonheffingsnummer. Dit loonheffingsnummer bevat het RSIN nummer. Gemeenten die energieheffing terugvragen, hebben ook een RSIN nummer, dit staat namelijk vermeld op het daartoe in te vullen formulier. Gemeenten die hoe dan ook niet weten wat hun RSIN nummer is, kunnen deze vraag open laten. De belastingdienst gaat deze nummers, uitgeven.

Gemeenten die lid zijn van de VPE, worden opgeroepen z.s.m. te reageren op het verzoek om informatie door KKA. Indien gemeenten dit verzoek om informatie niet ontvangen hebben, vragen wij deze een bericht te sturen naar , met daarin de relevante contactgegevens. Inmiddels heeft 80% van de VPE gemeenten gereageerd. 

NB: Gemeenten waarvan wij ondanks herhaalde pogingen geen reactie ontvangen, zullen wij moeten afmelden bij de belastingdienst voor wat betreft deelname aan de groepsbeschikking.

Stand van zaken voorbereiding ANBI transparantie 2016

Het is de bedoeling eind mei 2015 alle informatie van de gemeenten rond te hebben, waarna in juni 2015 begonnen zal worden met het opvragen van de financiele gegevens over 2014. Daarnaast is een algemeen ANBI beleidsplan nagenoeg gereed om op de website van de VPE te plaatsen. Alle VPE gemeenten, die gebruik maken van de ANBI groepsbeschikking mogen en kunnen naar dit beleidsplan verwijzen. Dit staat overigens los van de wenselijkheid ook zelf beleidsvoornemens en plannen op de eigen website te plaatsen. 

KKA heeft inmiddels alle VPE gemeenten aangeschreven die hieraan mee willen werken. U kunt overigens ook terecht bij KKA voor het gebruik van een voordelig online boekhoud programma, waarbij zij als professionals meekijken en ondersteunen, en – indien van toepassing – zij kunnen u van dienst zijn bij de ontzorging van uw loonadministratie.

De contactgegevens van KKA

Kantoor der Kerkelijke Administraties
Koningin Wilhelminalaan 23
3818 HN Amersfoort
Telefoon: 033 4671013
Contactpersoon: W.C. den Dikken
Email:
Internet: www.kkgkka.nl
 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2013 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact