Ontwikkelingen

 • Laatste artikelen

  De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) hebben zich als geassocieerd lid aangesloten bij de landelijke Raad van Kerken. Het verzoek tot deze vorm van aansluiting is naar aanleiding van een genomen besluit van de VPE-ledenvergadering van 18 juni 2016. De VPE is het achttiende kerkgenootschap dat zich bij de kerkelijke koepelorganisatie voegt. De verantwoordelijke besturen hebben zich positief uitgelaten over de toetreding.
  Deze week verschijnt de Nederlandse uitgave van het boek 'Overcoming the darkside of leadership', van auteur Sam Rima, onder de titel 'Overwin je schaduwzijde. Voorkom moreel falen als leider door gezonde zelfreflectie.' De vertaling en uitgave is op initiatief van de VPE in samenwerking met anderen tot stand gekomen. Een echte must read! Ook zal de VPE hierover een leidersconferentie organiseren op 9 en 10 maart 2018, waarbij Sam Rima als hoofdspreker aanwezig zal zijn.
  ‘Oecumenische ontmoeting zien we als een van de zegeningen van onze tijd. We adviseren onze besturen om elkaar te blijven zoeken in de gezamenlijke missie om getuigen van Christus te zijn in onze omgeving in woord (verkondiging) en daad (naastenliefde).’ Aldus één van de conclusies uit het laatste rapport van de Dialoogcommissie ingesteld door de besturen van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, MissieNederland en de R.-K. Bisschoppenconferentie.
 • Activiteiten

  jun
  02
  Afscheidsreceptie AoG-zendelingen
  02-06-2017 11:00
  Driebergen-Rijsenburg
  jun
  16
  Leidersmiddag RAN-Heartlink-VPE
  16-06-2017 13:00
  Nijkerk
  jun
  16
  ARC NL leidersconferentie
  16-06-2017 00:00
  Den Haag

De ontwikkelingen staan niet stil omtrent ANBI. Koepelorganisaties, zoals de VPE, gaan steeds belangrijker worden voor de lokale gemeenten en aan de andere kant voor de belastingdienst en overheid.

De belastingdienst geeft onder meer aan dat lokale kerken, die lid zijn van een CIO aangesloten koepelorganisatie en die een eigen ANBI status hebben, deze eigen status opgeven ten faveure van de groepsbeschikking. In ieder geval zal de belastingdienst in de nabije toekomst niet langer twee vormen van ANBI status meer willen of kunnen administreren.

Daarnaast wordt er nagedacht over zaken als ‘good-governance’, toezicht, validatiestelsels en gedragscodes, ook voor kerken. Denk aan het convenant ‘Veilige Kerk’, wat wij als VPE ook ondertekend hebben. Andere goede doelen organisaties hadden al de verplichting om genoemde zaken te regelen, maar de kerken werden hieromtrent nog ontzien. Inmiddels ligt er de nadrukkelijke uitnodiging om hier als kerken mee aan de slag te gaan. Ook hierin spelen de koepels dus weer een belangrijke rol en hebben we als VPE een belangrijke stem.

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2013 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact