Agenda

  • Laatste artikelen

    De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) hebben zich als geassocieerd lid aangesloten bij de landelijke Raad van Kerken. Het verzoek tot deze vorm van aansluiting is naar aanleiding van een genomen besluit van de VPE-ledenvergadering van 18 juni 2016. De VPE is het achttiende kerkgenootschap dat zich bij de kerkelijke koepelorganisatie voegt. De verantwoordelijke besturen hebben zich positief uitgelaten over de toetreding.
    Deze week verschijnt de Nederlandse uitgave van het boek 'Overcoming the darkside of leadership', van auteur Sam Rima, onder de titel 'Overwin je schaduwzijde. Voorkom moreel falen als leider door gezonde zelfreflectie.' De vertaling en uitgave is op initiatief van de VPE in samenwerking met anderen tot stand gekomen. Een echte must read! Ook zal de VPE hierover een leidersconferentie organiseren op 9 en 10 maart 2018, waarbij Sam Rima als hoofdspreker aanwezig zal zijn.
    ‘Oecumenische ontmoeting zien we als een van de zegeningen van onze tijd. We adviseren onze besturen om elkaar te blijven zoeken in de gezamenlijke missie om getuigen van Christus te zijn in onze omgeving in woord (verkondiging) en daad (naastenliefde).’ Aldus één van de conclusies uit het laatste rapport van de Dialoogcommissie ingesteld door de besturen van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, MissieNederland en de R.-K. Bisschoppenconferentie.

Hieronder ziet u de komende evenementen die (mede) door de VPE georganiseerd worden.

jun
02
Afscheidsreceptie AoG-zendelingen
Drie zendelingechtparen vertrekken terug naar de USA of gaan elders in Europa wonen. Zij zijn een zegen geweest voor Nederland, voor diverse gemeenten, Azusa-studenten, VPE Zending en de VPE in zijn algemeenheid.
Lees Meer
jun
16
Leidersmiddag RAN-Heartlink-VPE
In het kader van het speerpunt leiderschapsontwikkeling worden er speciale leidersmiddagen gehouden waarin de VPE samenwerkt met RAN en Heartlink. Deze middagen vinden plaats van 13-16 uur in Hart van Holland te Nijkerk.
Lees Meer
jun
16
ARC NL leidersconferentie
Op 16 en 17 juni organiseert ARC Nederland een conferentie met nationale en internationale sprekers. Deze conferentie richt zich op voorgangers, kerkplanters, (potentiële) leiders, aanbiddingsteams en technici die hun kerk willen zien groeien en de wereld willen bereiken!
Lees Meer
jun
17
VPE Ledenbijeenkomst
Zaterdag 17 juni vindt een VPE ledenbijeenkomst plaats met als thema VPE: Missionair actief!
Lees Meer

[ Jaaroverzicht 2017 ]

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2013 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact