Ontwikkelingen

 • Laatste artikelen

  Kerken waren niet verplicht om ingeschreven te zijn in de Kamer van Koophandel. Hieronder wordt geduid waarom dat was. Echter de digitalisering schrijdt voort en dat heeft gevolgen ook voor dit beleid. Inmiddels hebben de kerkgenootschappen besloten dat alle bij landelijke koepels aangesloten kerken een KvK nummer gaan krijgen. Over het hoe en waarom gaat dit artikel
  SAVE THE DATE !!! Op 7 november 2019 zal de Stichting Gedragscode Leidingevenden (SGL) een dag voor haar deelnemers en belangstellenden organiseren, rondom het thema: 'Veilig in de kerk, waar anders?' Daar komt echter heel veel bij kijken. SGL is betrokken bij voorlichting, preventie, hulp en begeleiding van slachtoffers en doet bindende uitspraken in relevante zaken.
  Wist u dat een vijfde van de Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden? De VPE maakt deel uit van de landelijke stuurgroep "Schuldhulpmaatje", om SHM meer bekend te krijgen onder de kerken van Nederland. Doet uw gemeente al mee?
 • Activiteiten

  mei
  01
  CGI reis met Jaap Bönker
  01-05-2020 00:00
  jun
  13
  De Algemene Ledenvergadering 2020
  13-06-2020 09:30
  Hilversum

De ontwikkelingen staan niet stil omtrent ANBI. Koepelorganisaties, zoals de VPE, gaan steeds belangrijker worden voor de lokale gemeenten en aan de andere kant voor de belastingdienst en overheid.

De belastingdienst geeft onder meer aan dat lokale kerken, die lid zijn van een CIO aangesloten koepelorganisatie en die een eigen ANBI status hebben, deze eigen status opgeven ten faveure van de groepsbeschikking. In ieder geval zal de belastingdienst in de nabije toekomst niet langer twee vormen van ANBI status meer willen of kunnen administreren.

Daarnaast wordt er nagedacht over zaken als ‘good-governance’, toezicht, validatiestelsels en gedragscodes, ook voor kerken. Denk aan het convenant ‘Veilige Kerk’, wat wij als VPE ook ondertekend hebben. Andere goede doelen organisaties hadden al de verplichting om genoemde zaken te regelen, maar de kerken werden hieromtrent nog ontzien. Inmiddels ligt er de nadrukkelijke uitnodiging om hier als kerken mee aan de slag te gaan. Ook hierin spelen de koepels dus weer een belangrijke rol en hebben we als VPE een belangrijke stem.

Najaar 2017:
Nadat het Good-Governance dossier enige tijd heeft stil gelegen, komt daar nu weer schot in. Belangrijk onderwerp is het toezicht op toezicht. Er wordt toezicht bij de koepels gelegd om toe te zien dat de bij haar aangesloten leden actief zijn met het inrichten van hun 'governance'. Vervolgens kijkt de Stichting CIO mee hoe de bij haar aangesloten koepels hierin functioneren.

Voorjaar 2018:
Ook aan kerken wordt gevraagd vast te leggen hoe zij omgaan met hun data en welke data zij bijhouden van hun relaties. Hiervoor is een Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het leven geroepen die van kracht wordt vanaf 25 mei 2018. De VPE zal haar leden tijdig en adequaat op de hoogte houden.

Meer weten: zie deze link

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact