VPE Themadagen over Bijbelse Profetie

VPE Themadagen over Bijbelse Profetie

September 23, 2021

Dit seizoen zullen er een aantal themadagen worden georganiseerd door de VPE voor voorgangers en gemeenteleiders in onze beweging. In het verleden waren er de zgn. 'Masterclasses'. Het idee was een vorm van voortgaande educatie voor VPE-leiders. Daarbij kwam de behoefte in de achterban om actuele en gevoelige thema's samen aan de orde te stellen. Die twee motivaties komen nu samen in de themadagen die we gaan organiseren in het seizoen 2021/2022.

Het is niet de bedoeling dat de VPE op gevoelige thema's precies gaat bepalen wat de juiste visie is en dat dit aan de leden van de beweging wordt opgelegd. Er is ruimte voor verschil - ook binnen onze beweging. Maar er is wel behoefte om de uiterste grenzen te bepalen: waar gaan standpunten naar de ene of de andere kant over in een extremiteit waar wij als beweging afstand van nemen? Het is dan van belang dat we weten waar het over gaat. Dat we begrip en waardering krijgen voor standpunten die anders zijn en soms behoorlijk uiteen lopen. En ook dat we inzicht hebben in de bijbelse onderbouwing van ons eigen standpunt, maar ook dat van anderen.

Bijbelse Profetie en Eindtijd Profetie

Zo zijn er twee actuele en gevoelige onderwerpen waarover in onze beweging discussie is en daardoor behoefte naar meer duidelijkheid en ook meer positie-bepaling door de VPE. Dat zijn 'Het Koninkrijk van God' en 'Eindtijd Profetie'.

De nadruk op het Koninkrijk van God is de laatste tijd evident in de kerk wereldwijd - en juist ook in de charismatische vleugel van de kerk. En de corona-crisis heeft opnieuw tot volle aandacht geleid voor eindtijd-profetie. Daarbij is er spanning tussen wat we noemen extreem preterisme en extreem futurisme. Wat houdt dit in en hoe gaan we daarmee om? En we zullen zien dat de twee thema's 'Koninkrijk van God' en 'Eindtijd Profetie' veel met elkaar te maken hebben.

Op twee zaterdagen in de eerste helft van 2022 willen we deze thema's aan de orde stellen. En we doen dat door eerst een goed fundament te leggen. Dat fundament is een goed begrijpen van wat bijbelse profetie is. Hoe functioneert profetie in de Bijbel? En wat zijn bijbelse principes als het gaat om profetie - ook profetie en de gave van profetie in deze tijd?

Er zal tijdens deze dagen ook veel ruimte zijn voor het stellen van vragen en het gesprek met elkaar.  Nogmaals, we gaan niet één visie onderwijzen, maar inzicht geven in de verschillen die er zijn - en daarbij ook proberen de uiterste grenzen vast te stellen. En bij dit alles gaat het niet zozeer om onze meningen. Uitgangspunt is het vertrouwen dat God zijn geschreven Woord heeft gegeven om ons de tools te geven met deze vraagstukken op een verantwoorde manier om te gaan.

Dit zal zijn op de zaterdagen 29 januari en 26 maart. De tweede dag bouwt voor op de eerste dag en is een verdieping daarvan. Beiden dagen vormen dus een duo. Na de eerste dag zullen we wat opdrachten meegeven om zelf mee aan de slag te gaan. Noteer deze dagen alvast in je agenda.

 

Tags:

Close