Coronaversoepelingen ook voor kerken

Coronaversoepelingen ook voor kerken

June 4, 2021

De routekaart kerken, die door CIO op 22 maart 2021 werd gepubliceerd, geeft hiervoor het volgende aan:

  • Kerkdiensten kunnen door maximaal 60 kerkgangers worden bezocht (exclusief medewerkers).
  • Voor kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen kan een maximum van 15% van dit aantal zitplaatsen worden aangehouden.

Daarnaast geldt per 5 juni a.s. de volgende overheidsmaatregel: voor zalen met meer dan 1000 vaste zitplaatsen geldt een maximum aantal bezoekers van 250.
Kerkgebouwen die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen dus maximaal 250 kerkgangers toelaten.
Belangrijk is dat de algemene randvoorwaarden voor voorafgaande reservering, triage (gezondheidsvragen) en placering in het kerkgebouw in acht worden genomen. Ook zijn de genoemde aantallen kerkgangers alleen mogelijk als hierbij de 1,5 m onderlinge afstand kan worden aangehouden.
Voor samenzang geeft de routekaart aan: op een ingetogen manier, zonder extra volume (= praatniveau) en met beperkte tijdsduur. Geadviseerd wordt om hier zeer terughoudend mee om te gaan.

De rijksoverheid heeft aangekondigd dat de verwachting is dat op 22 juni a.s. over verdere versoepelingen zal worden besloten die per 30 juni a.s. kunnen ingaan. Dat is over vier weken vanaf nu.
Wij adviseren u om op een verantwoorde en terughoudende manier van de nu mogelijke versoepelingen gebruik te maken in deze komende weken. 

Tags:

Close