Aanscherping coronamaatregelen en kerkzijn

Aanscherping coronamaatregelen en kerkzijn

November 5, 2021

houd moed 1.png

We willen jullie graag bemoedigen met deze woorden die hier boven staan. We hebben namelijk nog steeds te maken met Covid-19 en de daarmee gepaard gaande overheidsmaatregelen die ook van invloed zijn op onze kerkelijke activiteiten. Ondanks de coronamoeheid die kan opspelen is het van belang om op de Heer te blijven zien. Hij geeft nieuwe moed en nieuwe kracht. Hij geeft perspectief. Hij is ons Perspectief!

Afgelopen dinsdagavond hebben we de persconferentie kunnen volgen over de extra maatregelen die de overheid neemt om de verspreiding van het Covid-19 virus af te remmen. De vraag is nu wat de VPE adviseert richting haar leden in navolging van de gecommuniceerde maatregelen. We volgen hierbij over het algemeen het advies van het CIO.

Gezien de snelle stijging van het aantal besmettingen en de mensen die met corona in het ziekenhuis belanden vinden we het belangrijk dat we met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen in het in acht nemen van de basismaatregelen:
• Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
• Schud geen handen.
• Was vaak en goed je handen.
• Hoest en nies in je elleboog.
• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.
Op 11 oktober jl. publiceerde het ministerie van VWS de handreiking basistips voor ventileren. Meer informatie hierover vindt u via https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/11/meer-aandacht-voor-goed-ventileren.
Ook de website www.eerstehulpbijventilatie.nl bevat nuttige informatie.
• En houdt voor zover dat mogelijk is 1,5 meter afstand van elkaar.

Vooral dit laatste kan opnieuw een uitdaging zijn voor gemeenten die op een locatie samenkomen die beperkt van omvang is.
Aan de andere kant zijn we als kerk een gemeenschap waarin verbinding en zorg dragen voor elkaar belangrijke elementen zijn. Dit vraagt aandacht en maatwerk juist ook richting de kwetsbare personen of groepen die de kerkdienst en/of andere kerkelijke activiteiten willen bezoeken.

Verder blijft placering van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst.

De mondkapjesplicht wordt uitgebreid en geldt voor alle publieke binnenruimten, en ook bij verplaatsingen in beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Kerkgebouwen zijn van deze plicht uitgezonderd, toch willen we een ieder in overweging meegeven om bij binnenkomst in en vertrek uit het kerkgebouw en bij verplaatsingen kerkgangers te vragen een mondkapje te dragen. Dit advies werd in een vorige fase van deze pandemie ook al gegeven.
Zingen in de kerk is niet verboden en wordt ook niet ontraden. Het CIO geeft wel een strict advies als het gaat om een coronatoegangsbewijs en koorrepetities. Wij gaan hier niet in mee, omdat het niet duidelijk is waarop dit gebaseerd is en het is onwerkbaar voor een goed functioneren van aanbiddingsteams.
Kerken zijn plekken waar iedereen welkom is. We zijn daarom blij dat het coronatoegangsbewijs (CTB) niet van toepassing is op kerkdiensten en kerkelijke activiteiten. Voor georganiseerde jeugdactiviteiten tot en met 17 jaar zal ook geen CTB-plicht gaan gelden. Wel is er een coronatoegangsbewijs nodig voor evenementen die in een kerkgebouw plaatsvinden, zoals een muziekuitvoering.

We bidden met elkaar voor wijsheid in dit alles en laten we elkaar vooral blijven vasthouden in geloof en liefde van onze Here Jezus.

Tags:

Close