Overzicht gemeenten

Kerk in Westerwatering

Statutaire naam: Kerk in Westerwatering.
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 860363363
Registratienummer VPE 101270
KVK-nummer 75689081

Contactgegevens

Adres Kerk in Westerwatering
Woutertje Pietersestraat 13
1507 PJ ZAANDAM
E-mailadres kerkinwesterwatering@gmail.com
Website http://kerkinwesterwatering.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2023 Werkelijk 2022 Begroting 2022 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 16250 16305.00 14550.00 15935.00 13482.75
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 2803.00
Totaal baten 16250 19800.00 14250.00 15935.00 13482.75
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 200.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 11390 10265.00 8320.00 7504.00 2171.79
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 3960 2385.00 3000.00 3950.00 1982.50
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 600 182.00 600.00 0.00
9. Lasten beheer en administratie 300 2330.80
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00
Totaal lasten 16250 12832.00 11920.00 11454.00 6685.09
Resultaat (baten - lasten) 6967.00 2630.00 4481.00 6797.66

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Close