Overzicht gemeenten

Joshua Gemeente

Statutaire naam: Joshua Gemeente
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818609229
Registratienummer VPE 101115
KVK-nummer 76648052

Contactgegevens

Adres Joshua Gemeente
Willem Prinzenstraat 43
5701 BC HELMOND
E-mailadres joshuagemeentehelmond@outlook.com
Website http://joshuagemeente.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2023 Werkelijk 2022 Begroting 2022 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 59600.00 61161.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 -1440.00
Totaal baten 59600.00 59721.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 41776.00 43068.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 377.00 621.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 3422.00 0.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 9000.00 9225.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 1500.00 1500.00
9. Lasten beheer en administratie 5297.00 4662.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 315.00 315.00
Totaal lasten 61687.00 59391.00
Resultaat (baten - lasten) -2087.00 330.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Close