Dispensatieformulier personen

  • Laatste artikelen

    De harde lockdown toespraak van de premier gisteravond raakt een ieder van ons: persoonlijk, gezinnen, werk, scholen, ondernemers, maar ook het kerkzijn.
    De VPE heeft tijdens de ledenvergadering een eerste presentatie gegeven van de uitkomst van haar identiteitstraject via een trailer.
    Een springlevende, bloeiende kerk: daar verlangen we naar. In een tijd waarin ons land wordt geschud en veel manieren waarop we kerk-zijn jarenlang hebben ingevuld zijn weggevallen, zien we uit naar wat God ook nu in en door ons als kerk van Christus wil doen. Maar hoe geven we in deze tijd handen en voeten aan kerk-zijn? Vanuit die vraag start stg. Opwekking het traject: Viva de kerk! waarbij aan de hand van tien Bijbelse principes uit het gelijk­namige boek van Henk Stoorvogel, hier op in gegaan zal worden.

Met dit formulier kunt u dispensatie aanvragen voor de vaste lidmaatschapsbijdrage van de VPE voor personen, ter hoogte van € 450,-, die in 2016 in 12 maandelijkse termijnen wordt geïncasseerd.

Deze dispensatie is niet van toepassing op de 1% bijdrage uit geestelijk werk over het jaar 2014. De VPE vraagt u vriendelijk dit bedrag over te maken op rekening NL37RABO013.08.79.452, t.n.v. Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten te Driebergen, onder vermelding van ‘persoonlijke bijdrage [uw naam]’.


Dit verzoek wordt telefonisch met u besproken.

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact