Micha zondag in teken van de schepping

Micha Nederland is een netwerk van verschillende kerken en christelijke organisaties, waaronder Convoy of Hope (VPE).

Het netwerk is opgezet om aandacht te besteden aan de opdracht die staat in Micha 6:8 “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.” Op de Micha zondag, die dit jaar valt op 19 oktober, besteden verschillende kerken aandacht aan het doen van gerechtigheid.

Dit jaar is het thema van de Micha zondag ‘Heel de schepping’, gebaseerd op Jesaja 42:5-7 “Zo zegt God, de HERE, die de hemel schiep en hem uitspande; die de aarde uitbreidde met alles wat daaruit ontsproot; die aan de mensen die daarop wonen, de adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen: Ik, de HERE, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk, tot een licht der natiën: om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis gezeten zijn.”

Op www.michazondag.nl is een kerkenpakket te vinden, met preekschetsen, liturgieën, liederen, gebeden en kinder- en tienerprogramma’s dat gebruikt mag worden om invulling te geven aan de Micha zondag. 

00-00-0000
VPE houdt najaars AV op 15 november »
« VPE gemeenten op tv en radio
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact