Coronamaatregelen en de Kerk

Naar aanleiding van de persconferentie deze week is er ook een overleg geweest tussen de kerken en minister Grapperhaus. Daaruit is het volgende voortgekomen:

1. Hierbij is vastgesteld dat kerkgenootschappen voor dringende pastorale werkzaamheden – die geen uitstel velen - een beroep kunnen doen op één van de uitzonderingen die worden voorgesteld (noodzakelijke werkzaamheden). Nadere info hoe dit precies vorm zal krijgen en wat er voor nodig is, zullen wij binnenkort publiceren. Een en ander wordt momenteel door het ministerie uitgewerkt. Hou de website in de gaten.

2. Er zal marginaal getoetst worden, tegelijkertijd is een onterecht afgegeven verklaring valsheid in geschrifte en dus strafbaar.

3. Er is ook een uitzondering voor noodzakelijke mantelzorg. Daarvoor dient het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ ingevuld te worden meegenomen. Alleen formulieren van de overheid kunnen worden gebruikt als legitimatie om na 21:00 uur op straat te zijn. Op onze Coronapagina vindt u onder de punten 12 en 13 de formulieren 'Eigen verklaring' en 'Werkgeversverklaring'. Dit zijn invulbare PDF formulieren die u na invullen kunt printen en ondertekenen. Let wel: deze formulieren zijn alleen geldig op de dag van ondertekening. De werkgeversverklaring is gedeeltelijk ingevuld met een geaccepteerde tekst.

4.  Een andere kwestie waar over is gesproken is het weigeren van bezoek van pastores/voorgangers door sommige ziekenhuizen. Vanuit het CIO wordt hier aandacht voor gevraagd middels een brief naar de minister (op zijn verzoek) zodat hij kan proberen om hier iets aan te doen. Ook vragen over vaccinatie van pastores/voorgangers heeft het CIO bij de minister onder de aandacht gebracht.

 

22-01-2021
Gratis GLS »
« Aandacht voor eenzaamheid en depressie onder jongeren
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact