2021 - Verwachting of Onzekerheid?

Een nieuw jaar is begonnen. Hoe zal dit verlopen? Verwachtingsvol kun je zijn voor wat er gaat komen.

Naast alle geplande activiteiten en voornemens, zullen er verrassingen of onverwachte dingen zijn. Nu hebben we ook nog te maken met een extra factor: onzekerheid. Waar gaat het allemaal heen met deze Covid-19 toestand? Wat gebeurt er straks met mijn kerk, mijn gemeenteleden? Komen ze nog wel terug in de diensten? Kan de gemeente nog wel een voorganger betalen? Hoe kunnen we de jeugd verbinden aan de gemeente, we willen ze niet kwijt! Hoe kunnen we Gods koninkrijk laten zien als we zo moe zijn van het schakelen, anticiperen op de maatregelen, en het allemaal niet weten richting de toekomst? Hoe bereiken we de mensen die Jezus niet kennen? Een greep uit de vele vragen die er onder ons leven.

We willen je graag bemoedigen! Houd moed! Hou je ogen alleen op Jezus gericht, onze enige Voleinder van het geloof, onze Hoop en Vrede. En laat je opnieuw en telkens weer vullen en verfrissen door de Heilige Geest. Het is niet erg als je het even niet meer weet. Je afhankelijk opstellen van Hem is een groot  geheimenis en misschien wel waartoe God je uitdaagt.

Geef je maar over aan Jezus en laat de Heilige Geest de werken voorbereiden die Hij wil dat je doet, om Zijn gemeente te bedienen en om Zijn koninkrijk zichtbaar te maken. Net zoals de Vader en Jezus opereerden. Je hoeft het #nietalleen ;-) te doen! En dit schept positieve verwachting en geloof in ons. We mogen grote dingen verwachten van onze Almachtige God en Vader!

Praktisch gezien, bel je medecollega voorganger/oudste of VPE regioleider of bestuursleden van de VPE als je gebed nodig hebt of even wilt delen/sparren. Juist in deze tijd hebben we elkaar nodig en zijn we niet voor niets aan elkaar gegeven!

We willen je ten slotte de volgende zegenbede meegeven:

de Heer zij voor u
om u de juiste weg te wijzen
de Heer zij achter u
om u in de armen te sluiten
en om u te beschermen tegen gevaar
de Heer zij onder u
om u op te vangen
wanneer u dreigt te vallen
de Heer zij in u
om u te troosten
als u verdriet hebt
Hij omgeve u
als een beschermende muur
wanneer anderen over u heen vallen
de Heer zij boven u
om u te zegenen
zo zegene u God vandaag
morgen en in eeuwigheid
(St. Patrick)

22-01-2021
Aandacht voor eenzaamheid en depressie onder jongeren »
« De kracht van kleine groepen
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact