Extra VPE Nieuws corona-update

Hoe snel kunnen dingen veranderen?

Voor het weekend werd de kerk in zijn algemeenheid gecomplimenteerd door Minister Grapperhaus over de inspanning die zij leveren om binnen de bepaalde grenzen bijeen te komen. Vandaag echter werd de volle breedte van de kerk opgeschrikt door het nieuws dat minister Grapperhaus de kerken dringend adviseert om de samenkomsten terug te brengen naar maximaal 30 bezoekers (exclusief personeel/betrokkenen om de diensten mogelijk te maken). Het afgelopen weekend was er veel commotie ontstaan over de kerkdiensten van de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst. Zondag met Lubach, Nieuwsuur, diverse kranten, sociale media en zelfs de opening van het Achtuurjournaal stonden in het teken van collectieve verontwaardiging uit de samenleving over 'de kerk'. Hoewel de bewuste gemeenschap in Staphorst strikt formeel genomen voldeed aan de maatregelen van het RIVM (m.u.v. het advies om niet te zingen) is de ontstane beeldvorming in een tijd waarin het kabinet probeert om zo goed mogelijk door deze crisis te laveren, onwenselijk geacht. De minister beseft dat het leeuwendeel van de kerken zich keurig aan de regels heeft gehouden, maar is van mening, mede ook door de politieke druk, dat deze situatie inmiddels zo groot geworden dat het advies moet worden aangepast.

In het spoedoverleg vanochtend tussen minister Grapperhaus en de vertegenwoordigers van de landelijke kerken (het moderamen van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) en de directeur van MissieNederland – van beide organisaties is de VPE deelnemend lid) zijn er veel scenario’s besproken (grootte van het kerkgebouw, boven de 100 mensen speciale toestemming van de burgermeester, etc.). Deze bleken onvoldoende om de minister voor nu te overtuigen. Het aantal ziekenhuisopnames neemt sterk toe en de minister wil absoluut voorkomen dat een kerk een virushaard gaat worden. De minister heeft de kerken gevraagd om een stevig gebaar waarin we de samenleving laten zien dat we alles op alles moeten zetten om niet opnieuw in de situatie van maart/april terecht te komen. Dit offer zou gelden voor de maand oktober en ondertussen is er een nieuw overleg gepland waar de kerken opnieuw met voorstellen kunnen komen.

De kerk heeft grondrechtelijk gezien alle recht om op dezelfde voet verder te gaan. De lokale gemeente mag gemotiveerd en op eigen verantwoordelijkheid samen komen met meer dan 30, bijv. als men aantoonbare luchtzuivering op de locatie heeft. Zingen als gemeente raden we af, wel mag er vanaf het podium gezongen worden. MissieNederland heeft een artikel geplaatst van Bart Visser met een handreiking voor alternatieven op het gebied van gemeentezang. Wellicht bruikbaar voor bij jou in de gemeente. Het maximum van 30 personen blijft voor nu dus het dringende advies van de minister.

Laten we onszelf voortdurend de vraag stellen wat is het christelijk getuigenis dat we willen laten horen? Vasthouden aan onze rechten, met het gevaar dat die rechten door een noodwet tijdelijk buitenspel worden gezet, of tonen we een houding van solidariteit en naastenliefde en willen we samen als deel van de samenleving meewerken de verspreiding van het virus te stoppen? We beseffen terdege dat er een spanningsveld is tussen beide motivaties. Laten we vooral oppassen om elkaar te veroordelen om de keuzes die gemaakt worden, maar bid vooral om wijsheid voor onze overheid (1 Tim 2:1-2) en laten we de goede strijd van het geloof strijden (1 Tim. 6:12).  

Het doet pijn om terug te keren naar de situatie van maart jl. juist waar sommige kerken zo verschrikkelijk hard hebben gewerkt om iets van de waarde van de kerkdienst vorm te geven ondanks alle beperkingen. Het nieuws van vandaag heeft vrijwel voor alle kerken grote impact. Als je al zo hard gewerkt hebt om alles op orde te krijgen, is dit een nieuwe teleurstelling. Misschien ben je wel vermoeid van het steeds weer aanpassen. Laten we elkaar meenemen in gebed, dat we op God blijven hopen die ons vernieuwde kracht geeft voor de komende tijd. 

In het te downloaden communiqué vind je de afspraken die mede worden gesteund door andere religieuze groeperingen. 

Bron van de inhoudelijke informatie: Jan Wolsheimer, directeur van MissieNederland
Bron communiqué: CIO

drs. Ruth Sleebos
algemeen secretaris

05-10-2020
Corona update week 42 »
« UBO register
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact