UBO register

Op 27 september is een wet van kracht geworden die geldt voor alle juridische entiteiten. Deze wet schrijft voor wat er moet gebeuren met vermogen dat vrijkomt wanneer een organisatie moet stoppen en zichzelf opheft.

Voor kerken wordt deze wet nog aangepast, maar uiteindelijk zullen ook alle kerken dit moeten regelen in hun statuten en laten vastleggen bij de Kamer van Koophandel.

Sommige kerken hebben dit al in hun statuten geregeld, maar veel kerken waarschijnlijk nog niet. De vermelding bij de KvK wordt verplicht. In algemene termen is het de bedoeling dat een eventueel restvermogen, mede vanwege ANBI regelgeving, bij een andere ANBI terechtkomt. Als dit in de statuten wordt geregeld, dan is het van belang dat periodiek wordt bekeken of de aangewezen UBO-instelling nog bestaat.

De VPE wil haar leden in de gelegenheid stellen, om dit te regelen door de VPE als UBO aan te merken, waarbij het u vrijstaat het doel van het eventuele restvermogen aan te wijzen. Zo bent u er zeker van, dat tijdig aan de verplichting kan worden voldaan, terwijl u ten allen tijde kunt aangeven wat de bestemming van het restvermogen zou moeten zijn. Deze bestemming wordt bij ons vastgelegd in uw dossier, alwaar het voor degene die bij ons kan inloggen zichtbaar is.

De VPE is aan haar leden verplicht inzicht te geven wat er met de aan haar toevertrouwde reserves gebeurd. Hierdoor bent u er zeker van, dat een eventueel restvermogen veilig is bij de VPE. Nadere info hierover volgt.

03-10-2020
Extra VPE Nieuws corona-update »
« Aangescherpte coronamaatregelen
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact