Bidden en vasten voor Nederland 18-28 september 2020

Wereldwijd zijn er diverse gebedsacties gericht op verootmoediging, bekering en uitroepen naar Gods hulp en bescherming voor zijn Gemeente.

 

Een van die initiatieven willen we bij u onder de aandacht brengen en u als gemeenten aanmoedigen om aan te haken. Stichting Op de bres, onder leiding van Cees Vork, is aangehaakt bij een internationale gebedsactie waarbij wereldwijd meer dan 600.000 kerken aangegeven hebben mee te doen. Ook wij als VPE bestuur zijn benaderd of we alle leden hierover willen informeren. We geloven dat we in een bijzonder tijdsgewricht leven, dat nadrukkelijk vraagt om gebed.

We geloven enerzijds dat de duivel de Gemeente van Jezus zoveel mogelijk schade wil toebrengen en anderzijds mag ook duidelijk zijn dat we in Nederland steeds verder op afstand zijn komen te staan van de God van Abraham, Izaäk en Jacob. We zijn de Rots vergeten waarop dit land is gebouwd. De bijbel spoort ons aan om ons hiervan te bekeren. Bekeren van de toenemende goddeloosheid, de secularisatie die doorgesijpeld is in de kerk en harten van ons als Westerse gelovigen. Juist nu in Coronatijd is duidelijk geworden waar we ons geloof op gebouwd hebben en komen we tot een besef waar het werkelijk om draait. Jezus Christus, de gekruisigde en levende Heer, Die is en Die was en Die komt! Veel in onze kerken, maar ook als gelovige ging het om de buitenkant, maar God kijkt naar het hart. Hij is bezig alles af te pellen wat Zijn glorie in de weg staat.

Laten we als kerk van Nederland ingaan op de oproep van verootmoediging zoals beschreven in 2 Kronieken 7 vers 14 en bidden om een nieuwe bekrachtiging van de Heilige Geest om te wandelen in de missie die God aan Zijn gemeente gegeven heeft. We nodigen u uit om in uw eigen plaats samen te komen om te bidden en te verootmoedigen van 18 t/m 28 september waarbij zaterdag 26 september een specifieke gezamenlijke gebedsdag zal zijn. Er zullen op verschillende locaties in ons land samenkomsten worden georganiseerd.

28-08-2020
E-herkenning »
« Elevate Leidersdag september
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact