Uitstel publicatie ANBI

Lukt het door de coronacrisis niet om binnen 6 maanden na afloop van uw boekjaar uw financiƫle gegevens te publiceren? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden 4 maanden uitstel krijgen. Dit betekent dat u de financiƫle gegevens maximaal 10 maanden na afloop van het boekjaar bekend moet maken.

Wilt u hiervan gebruik maken? Dan moet u op de website van uw ANBI het bestuursbesluit tot verlenging bekend maken. Dit moet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar. Ook moet hieruit blijken waarom het niet gaat lukken om de financiële gegevens binnen de standaard termijn van 6 maanden te publiceren.

Is dit echter niet mogelijk, dan blijft de gewone termijn van 6 maanden na afloop va nhet boekjaar staan.

Wij begrijpen dat veel gemeenten in deze tijden andere prioriteiten hebben, maar roepen onze leden toch op hier aandacht aan te besteden. We willen immers in elk opzicht 'de rechte weg gaan' en het is in het belang van de kerken mee te werken aan een goede gang van zaken rond de ANBI mogelijkheden en verplichtigingen.

Besluit uitstelregeling belastingdienst 

24-06-2020
In Church Academy regio Oost »
« Digitale loonheffing opnieuw uitgesteld.
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact