Corona en de kerken juni en juli

Graag delen we met u aanvullende informatie met betrekking tot de functionarissen van de eredienst.

Kerken mogen per 1 juni met maximaal 30 personen en per 1 juli met maximaal 100 personen samenkomen. Deze aantallen zijn exclusief het personeel dat aanwezig is. 
Er wordt van lokale gemeenten verwacht in hun lokale protocol op te nemen welke functionarissen (onderdeel van het personeel aanwezig) mogelijk de anderhalve meter niet kunnen waarborgen (eventuele aanvullende hygiënemaatregelen zoals een scherm, pincet of handschoen die hierbij worden gebruikt ter bescherming). Daarbij gaat het om een zogeheten contactberoep: beroepen waarbij het niet mogelijk is ten minste 1,5 meter afstand te houden tot de klant of patiënt.
Wij zien voorgangers, oudsten en allen die de gemeente bedienen in het Woord en gebed binnen onze gelederen als die functionarissen die onder dit contactberoep vallen om de sacramentele handelingen uit te oefenen waarbij de 1,5 meter niet in acht kan worden gehouden. Zie ook deze informatie.

Het door u opgestelde protocol waarin dit vermeld staat, dient aanwezig te zijn in de lokale kerk zodat een handhaver er kennis van kan nemen;
Tussentijds kunnen de protocollen het beste aangepast worden als er relevante nieuwe inzichten zijn naar aanleiding van incidenten of wetenschappelijke ontwikkelingen.

05-06-2020
E-Herkenning »
« Raad van Kerken
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact