Raad van Kerken

De afgelopen dagen hadden we te maken met een stroom aan reacties op een verzonden brief door het moderamen van de Raad van Kerken aan minister Blok waarin opvolging werd gegeven aan het initiatief van de WCC om protest aan te tekenen tegen de annexatie van de gebieden door de staat Israël. Christenen voor Israël had hier notie van gekregen en heeft opgeroepen om de lidkerken van de RvK hierover aan te schrijven.

Het geval wil echter dat wij onaangenaam verrast waren door deze steunbetuiging van het moderamen van de RvK. Er was hierover geen plenair overleg met alle leden van de RvK geweest en wij waren hier dus ook niet rechtstreeks over geïnformeerd. We betreuren dit enorm en zullen het volgende week tijdens de plenaire vergadering van de RvK aankaarten. Er is reeds telefonisch contact geweest met diverse leden van het moderamen waarbij duidelijk werd dat zij duidelijk geschrokken waren van wat deze briefactie had losgemaakt bij de leden van de RvK en in het land. Wilt u met ons meebidden voor deze vergadering, dat we mogen spreken met wijsheid en liefde? Lees hier meer.

05-06-2020
Corona en de kerken juni en juli »
« Brief Wereldraad van Kerken en de Nederlandse Raad van Kerken
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact