Brief Wereldraad van Kerken en de Nederlandse Raad van Kerken

Er komt (gelukkig!) veel reactie uit onze achterban op de brief van de Wereldraad van Kerken (WCC) en de daaraan gegeven steun door de Nederlandse Raad van Kerken om in het deze brief verwoorde protest van de WCC door te geven richting de Nederlandse overheid.

Brief Wereldraad van Kerken en de Nederlandse Raad van Kerken

Net als u zijn wij onaangenaam verrast door de recente steun van het moderamen van de Raad van Kerken aan de Wereldraad van Kerken (WCC), door op verzoek van deze WCC protest aan te tekenen tegen de annexatie van gebieden door de staat Israël bij de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. 

De verrassing ligt vooral in het feit, dat er hierover geen plenair overleg met alle leden van de Raad van Kerken is geweest en dat wij hier ook niet rechtstreeks over geïnformeerd zijn.

Er is nu verwarring ontstaan over de vraag welke kerken dit initiatief nu wel of niet steunen. Ook begrijpen wij dat dit vragen oproept, bijvoorbeeld over de onafhankelijkheid van de Raad van Kerken ten opzichte van de WCC.

Het mag duidelijk zijn, dat de VPE deze gang van zaken zeer betreurt en dat dit voor ons aanleiding is- om mede namens u allen – nadere toelichting te vragen op de plenaire vergadering  van de Raad van Kerken van 10 juni a.s.. Wilt u hiervoor meebidden?

Vervolgens zullen wij u verslag doen van deze vergadering.

Laten wij meteen gebruik maken van de gelegenheid, elkaar aan te moedigen om in gebed te gaan voor de vrede van Jeruzalem (Ps 122:6), ….voor alle hoog geplaatsten (1 Tim. 2:1-2).

03-06-2020
Raad van Kerken »
« #1Maaltijd: Pinksteractie VPE-Zending samen met negen anderen
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact