Extra nieuwsbrief 18 maart 2020

Extra informatie en tips over kerkzijn in deze 'Coronatijd'.

Extra nieuwsbrief 18 maart 2020

Geliefde VPE-ers, broers en zussen in Christus,

In de laatste nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd met betrekking tot de overheidsmaatregelen welke ook impact hebben op onze lokale gemeenten. We worden gedwongen en uitgedaagd om op geheel andere wijze kerk te zijn met elkaar en het koninkrijk van God zichtbaar te maken in onze omgeving en samenleving. We geloven dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben (Rom. 8:28). Juist ook in deze situatie!

Een vraag die me bezig houdt is, wat wil de Heilige Geest tot de kerk van Nederland zeggen door deze ongewone situatie heen? Het lijkt net of we wakker worden geschud voor waar het nu allemaal werkelijk om draait? In ieder geval worden we opgeroepen tot onze priesterlijke taak om te bidden. Woensdag 18 maart is er dan ook een nationale dag van gebed waarin iedere christen wordt gevraagd om te bidden voor ons land. Maak er anderen op attent en moedig hen aan om mee te bidden. Zie voor meer informatie de uitnodiging en de website nationaalgebed.nl

Ook is er van uit de landelijke kerken en christelijke organisaties een nieuw initiatief genomen #nietalleen waarbij de lokale kerken worden gestimuleerd om samen met de lokale overheid en lokale (christelijke) organisaties in te zetten voor hun kwetsbare naasten. We willen hiermee laten zien dat de kerk zich in tijden van crisis positief maatschappelijk inzet. Meer informatie via het persbericht en de website.

Verder hebben we nog een paar praktische zaken waar we u op willen attenderen.

De overheidsmaatregelen zijn tot 1 april van kracht als het gaat om samenkomen van groepen van meer dan 100 mensen. Daarnaast moet u rekening houden dat we worden gevraagd om max. 1,5 meter van elkaar te houden en sociaal contact zoveel mogelijk proberen te vermijden deze dagen.
Livestreaming van diensten is dan ook momenteel een goed alternatief. Voor als dat niet mogelijk is, kunt u ook verwijzen naar alternatieven, zoals:

  • OpwekkingTV via Youtube
  • Compassion heeft een huiskerkdienst opgenomen (zie Compassion.nl)
  • Groot Nieuws Radio zendt aanstaande zondag een live-kerkdienst uit. De dienst wordt geleid door Arie de Rover en begint om 10.00 uur. (www.grootnieuwsradio.nl)
  • De komende weken zendt de EO iedere zondagmorgen om 9.20 uur een televisie-kerkdienst uit op NPO 2. (www.eo.nl)
  • Voor jongeren zendt EO BEAM live een online kerkdienst uit op YouTube. (www.eo.nl/beam)

Wanneer er vergaderingen gepland staan, probeer dit zoveel mogelijk te doen via de digitale weg (Skype, Zoom, Facetime, Whatsapp etc). Wanneer het niet anders kan, hou het kleinschalig en zorg dat je ver genoeg uit elkaar zit en blijft.

Als het gaat om pastoraat verlenen rondom deze crisis, zie de prachtige handreiking van de PKN.

Ook zijn we benieuwd naar wat voor creatieve ideeën u met uw lokale gemeente hebt bedacht en ingezet hebt om uw lokale gemeenschap te bedienen en te bereiken met de boodschap van hoop, geloof en liefde? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar . We verzamelen al deze dingen om vervolgens weer met u allen te delen via de volgende nieuwsbrief en op facebook.

Ten slotte wil ik u allen bemoedigen met het prachtige nieuwe lied The Blessing van Elevation Worship en Kari Jobe

Gods vrede en zegen toegewenst,

Namens het leidersteam van de VPE

drs. Ruth Sleebos - van Otterloo
Algemeen Secretaris

18-03-2020
Extra nieuws 26 maart 2020 »
« Live streaming voor kerken
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact