Nieuwsbericht Corona

Corona nieuws voor kerken naar aanleiding van de persconferentie van de minister-president

Op donderdagmiddag 12 maart hebben de minister-president en het RIVM in een persconferentie maatregelen afgekondigd om verspreiding van het coronavirus te beperken of te vermijden. Deze gelden zonder tegenbericht tot 31 maart 2020. Zie voor meer informatie hierover op de NOS website.

Eén van de maatregelen is dat alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen moeten worden afgelast. En bij lichte luchtwegklachten (niezen, hoesten en keelpijn) moet men zoveel mogelijk sociale contacten mijden. Dit overheidsbeleid geldt ook voor de kerken. ‘Ik hoop dat kerken creatief hiermee om zullen gaan’, zei de minister-president.

Dat de overheid deze maatregelen neemt is uit voorzorg voor verdere verspreiding van het virus. Het bericht dat wij u eerder deze week stuurden met praktische richtlijnen en over onze houding geldt overigens nog steeds. Alleen wordt er nu van ons als burger meer gevraagd als het gaat om verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van elkaars gezondheid.

Alternatieven

Wij adviseren de aansporingen van het CIO, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, en de Raad van Kerken richting de kerkelijke gemeenschappen om na te denken over alternatieven, te overwegen. Hierbij valt te denken aan het houden van meerdere diensten in het weekend , om zo het aantal kerkgangers te spreiden, het bijeenkomen in huiskringen (celgroepen), het online streamen van vieringen (zie VPE-website) of het anderszins inzetten van audiovisuele middelen, stoelen of banken op grotere afstand van elkaar te plaatsen en kerkgangers informatie mee te geven bij de ingang van de kerk, bijvoorbeeld met het oog op de viering van avondmaal. Ook het geheel afgelasten van een kerkdienst behoort tot de mogelijkheden.

We raden u aan om de informatie van de Rijksoverheid en het RIVM te lezen en op basis daarvan uw eigen afwegingen met uw leiderschapsteam te maken, afhankelijk ook in welke regio u woont en uw gemeente zich bevindt:
Meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: 

Achtergrond informatie omgang van de vroege kerk met ingrijpende epidemieën
MissieNederland en Joel News, een wekelijks e-zine over wereldzending, lanceerden vandaag gezamenlijk een whitepaper waarin wordt gekeken naar de omgang van de vroege kerk met ingrijpende epidemieën. “Kalm blijven, met compassie omzien naar anderen én voor alles het koninkrijk van God zoeken.” Dat is de kern van de belangrijke les die de vroege kerk ons leert in het omgaan met de uitbraak van het coronavirus, COVID-19. Download info over Whitepaper.

We begrijpen dat dit alles de situatie in uw gemeente even op de kop kan zetten. Laten we bij dit alles in de rust blijven en schuilen bij de Allerhoogste (Psalm 91).

Namens het bestuur van de VPE

drs. Ruth Sleebos - van Otterloo
algemeen secretaris

12-03-2020
Video Trainingsdag 9 mei »
« Live streaming voor kerken
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact