Jan Sjoerd Pasterkamp overleden

Jan Sjoerd Pasterkamp overleden

Op 10 maart jl. bereikte ons het bericht van het overlijden van Jan Sjoerd Pasterkamp. We waren op de hoogte van het feit dat zijn gezondheidstoestand kritiek was geworden naast de omstandigheid dat zijn vrouw Coby ook ernstig ziek is. Jan Sjoerd is, omringd door zijn familie, overgegaan van tijd naar eeuwigheid. Bevorderd tot heerlijkheid en Thuisgekomen in het Vaderhuis.

Al op jonge leeftijd zijn Jan Sjoerd en Coby naar het zendingsveld geroepen en hebben met grote vrucht gediend in Papoea-Nieuw-Guinea, Australië en andere plaatsen in de wereld. Begin jaren negentig zijn ze teruggekeerd naar Nederlandse bodem en hebben het plaatselijke werk in Haarlem, Amsterdam en Rotterdam en ook het landelijke werk gediend.

Jan Sjoerd is een vader voor velen geweest. Een leider met een herdershart, een bemoediger, een scherpe blik op de kerk en het koninkrijk, een verbinder. Dat laatste bleek ook toen de Bereagemeenschap tot een einde kwam, hij zich verbond aan de VPE en ook anderen wist te verbinden aan de VPE. Hij is van 2004-2012 deel geweest van het VPE Dagelijks Bestuur waarvan de laatste 5 jaar in de functie van vicevoorzitter. Na zijn afscheid heeft hij altijd intensieve interesse en betrokkenheid getoond met de gemeente van Jezus Christus in het algemeen en de VPE in het bijzonder.

Jan Sjoerd was een man met een uitgesproken mening en inzicht over zaken en ontwikkelingen, maar dat stond in het geheel niet in de weg om ook verbindend te zijn. Tot het laatst toe heeft hij zich ingezet voor de eenheid van de Kerk en mn. de eenheid onder leiders.

Jan Sjoerd is gegaan naar de plaats die Paulus “verreweg het beste” noemt. Vanuit de VPE drukken we onze dank uit naar de Heer voor de gave van zijn leven.
We bidden Coby, de kinderen en ook de Europoortgemeente de troost van de Heer toe.

We zullen elkaar weer zien!

Namens het VPE bestuur,

Machiel Jonker
Algemeen Voorzitter

De dankdienst voor het leven van Jan Sjoerd zal niet openbaar zijn, maar is wel online te volgen op maandag 16 maart, vanaf 12:30 uur via deze website en ook op youtube

12-03-2020
Video Trainingsdag 9 mei »
« ACT Seminar
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact