Studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

De VPE is partner binnen het nieuwe studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’

In een unieke samenwerking tussen het Evangelisch College, de kerkelijke organisaties New Wine en het Evangelisch Werkverband, en de kerkgenootschappen Vineyard Benelux, Rafaël Nederland en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, wordt er met ingang van het studiejaar 2020-2021 een gezamenlijk studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’ aangeboden. In dit traject wordt een stevige theologische basis gelegd vanuit de charismatische theologie van het koninkrijk én worden studenten praktisch toegerust voor het werk in de gemeente.

Hiervoor hebben de zes deelnemende partijen op donderdag 6 februari een samenwerkingsovereenkomst getekend in Zwijndrecht. Samen slaan zij de handen ineen om (toekomstige) predikanten, voorgangers, kerkelijk werkers, oudsten en andere leidinggevenden binnen de kerkelijke gemeente toe te rusten om leiding te geven aan gemeenten die in de kracht van de Heilige Geest getuigen van de komst van Gods Koninkrijk, waarbij de kracht, gaven en bedieningen van de Geest volop functioneren.

samenwerking Studietraject

Namens de VPE waren Machiel Jonker en Frans Blok aanwezig. Op de foto tekent Machiel tezamen met de andere vijf partners de samenwerkingsovereenkomst. Dat was een bijzonder moment. 
 

Ondertekening samenwerking Studietraject

Ook voor voorgangers en gemeenteleiders
Dit nieuwe studietraject wordt door het Evangelisch College in de eerste plaats aangeboden aan de eigen studenten. Voor hen is het dan hun keuze voor de invulling van de zgn vrije ruimte van de HBO theologie studie. Maar dit studietraject kan ook op zichzelf staand door anderen worden gevolgd. Dat is met name een hele mooie optie voor gemeenteleiders en voorgangers/predikanten. We verwachten dat velen die op die manier aan dit traject zullen deelnemen. De VPE heeft besloten om dit als bijzondere studiedagen aan de achterban aan te bieden - vergelijkbaar met wat in het verleden gebeurde onder de naam masterclasses.

De studiedagen binnen dit traject vallen steeds op zaterdagen - vier of vijf zaterdagen per jaar. Deze dagen kunnen niet als losse studiedagen worden bijgewoond, omdat er in dit traject sprake is van een bewuste volgorde en opbouw. Er kan per studiejaar worden ingeschreven.

Met overtuiging aanbevolen door het VPE bestuur
Het bestuur heeft samen met andere leiders binnen de VPE goed kennis genomen van de inhoud van dit traject en de studiematerialen die al beschikbaar zijn. We zijn positief en enthousiast over de gedegen en gebalanceerde inhoud en de nadrukkelijk praktische-theologische insteek. We bevelen het van harte aan. Docenten uit de VPE gelederen zullen als docenten deelnemen in dit traject. 

Zie voor meer informatie en de mogelijkheid om op te geven de website van het Evangelisch College. Daar vind je ook een korte video met aanbeveling o.a. Machiel Jonker. Wil je wat uitgebreider gesprek hierover, dan kun je per mail contact opnemen met Frans Blok (binnen het VPE bestuur verantwoordelijk voor VPE Opleidingen).

 

14-02-2020
« 'Veilig in de kerk, waar anders?'
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact