update E-herkenning en aangifte loonheffing

Eerder berichtten wij u over eHerkenning en de urgentie met betrekking tot de loonbelastingheffing vanwege de sluiting van het portaal van de Belastingdienst.
In deze update kort wat achtergrondinformatie over het lopende proces van beide dossiers.

Belastingdienst/Loonbelastingheffing

Het ministerie van financien is verzocht te voorzien in een uitstelregeling voor het doen van aangifte loonheffing, omdat het aangifte portaal eind januari 2020 gesloten wordt. Dit betekent dat u niet langer via dit portaal uw aangiften loonheffing kunt indienen.

Het lijkt erop dat het minsterie denkt aan uitstel te verlenen aan iedereen die nu digitaal de loonbelastingheffing verricht. Aangezien de portal 31 januari a.s. uit de lucht zou gaan, is de verwachting dat er deze week een bericht hierover naar buiten komt. Zoals u in de media ongetwijfeld heeft meegekregen, speelt er op dit moment van alles bij de belastingdienst en zijn er twee nieuwe staatssecretarissen aangesteld.

Uitstel Belastingdienst

Zoals verwacht, kwam er op het laatste nippertje voordat de portal Loonbelastingheffing uit de lucht ging, een bericht van de Belastingdienst over uitstel.

Anders dan eerder gezegd, is het aanvragen van uitstel niet nodig. 

De Belastingdienst verleent automatisch uitstel voor de loonaangifte en betaling tot 1 juli 2020. Het uitstel geldt alleen als u uw laatst ingediende loonaangifte nog hebt gedaan in het oude portaal voor ondernemers. U krijgt ook uitstel als u voortaan een fiscaal dienstverlener of marktsoftware inzet om uw loonaangifte te doen. U krijgt nog een brief van de Belastingdienst hierover. Meer informatie vindt u in de bijgesloten brief en is ook opgenomen op de website van het CIO.

eHerkenning beveiligingsniveau 3

Het eHerkenningstelsel heeft ingestemd met een digitale aanvraagprocedure voor kerkgenootschappen. 
Dat betekent dat KPN nu aan de slag is met het opstellen van een werkinstructie intern én het gereed maken van de werkprocessen.
De verwachting is dat hierover begin februari afstemming plaatsvindt met het CIO en dat we daarna kunnen communiceren over hoe het proces nu feitelijk kan verlopen. 

29-01-2020
Uitstel loonheffing 2020 »
« Alle kerken een KvK nummer
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact