Actie schuldhulpmaatje

Wist u dat een vijfde van de Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden?
De VPE maakt deel uit van de landelijke stuurgroep "Schuldhulpmaatje", om SHM meer bekend te krijgen onder de kerken van Nederland.
Doet uw gemeente al mee?

Actie schuldhulpmaatje

In afgelopen maanden is samen met alle landelijke kerkgenootschappen / organisaties gewerkt aan het project ‘Samenspel Kerken & SchuldHulpMaatje’, wat als doel heeft:

Hoe kunnen we stimuleren dat (nog meer) kerken, parochies en geloofsgemeenschappen lokaal zich gaan inzetten om meer en eerder mensen met schulden te ondersteunen zodat ze weer rechtop kunnen staan met een nieuw perspectief zonder schulden. Ze spelen hierin een eigen waardevolle rol in de praktijk en / of kunnen deze (meer) gaan vervullen, waar mogelijk samenwerking met SchuldHulpMaatje.

Er is nog veel in te doen want 1 op de 5 huishoudens heeft te maken met zware schulden. Vanwege het taboe over schulden vormt preventie de sleutel om veel ellendige problemen te voorkomen. Uiteraard is daarnaast lobby nodig bij overheden om bijvoorbeeld de stapeling van incassokosten tegen te gaan.

Je kunt een inspiratiemail  downloaden. Dit is een preview te zien van de online Toolkit met inspiratie, informatie en ideeën voor kerken en zit de link naar de vragenlijst. Deze kan ingevuld worden tot en met 1 augustus a.s.

Het is een kleinschalig indicatief onderzoek om meer inzicht  te krijgen over de inzet op terrein van kerk en schuldhulp via kerkleiders en diaconaal verantwoordelijken.

Het helpt zeer als zoveel mogelijk mensen bereid zijn dit in te vullen! Wij bevelen deze vragenlijst van harte bij u aan!

 

 

02-07-2019
Alle kerken een KvK nummer »
« Gebedsavond voor Amsterdam door PCC
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact