Doof de Geest niet uit!

Op vrijdag 21 juni is het voor iedereen toegankelijk symposium ‘Doof de Geest niet uit’ in Utrecht over het goed ontvangen en gebruiken van alle charisma’s die de Heilige Geest verkiest te schenken.

Doof de Geest niet uit!

Sprekers:
dr. Miranda Klaver, CWN-VU-Onderzoeksplaats voor Charismatic and Pentecostal Christianity;
prof. Erik Borgman, hoogleraar te Tilburg;
Wilkin van de Kamp, predikant-directeur van VrijZijn,
Henk Rothuizen, o.m. oprichter Rafaelgemeenten;
Koos Smits, parochiepriester te Utrecht en lid Pastorale Kerngroep Katholieke Charismatische Vernieuwing;
Kees Slijkerman, Katholieke Charismatische Vernieuwing en
Mgr bisschop J. van den Hende,  voorzitter van de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie
Machiel Jonker, voorzitter Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten:

Programma
10:30 uur Inloop en koffie
11:00 uur Gebed, lofprijzing, open voor de Geest
11:30 uur Plenaire sessie: (klik op de links voor geluidsopname) 
               Erik Borgman: Charismata in het leven en de zending van de kerk
               Miranda Klaver : Charisma’s goed ontvangen en gebruiken
12:30 uur Vragenronde
13:00 uur Lunch
14:00 uur Parallelle workshops met elk een spreker van pinkster en katholieke zijde
               Gave van profetie: inleider Henk Rothuizen, moderator Kees Slijkerman
               Gave van genezing: inleider Wilkin van de Kamp, moderator Erik Borgman
               Gave van onderscheiding: inleider Koos Smits, moderator Peter Grim
               Samenvatting workshops
15:30 uur Plenaire afsluiting met mgr. dr. Hans van den Hende en br. Machiel Jonker
16:15 uur Einde

Wat deze sprekers met het onderwerp hebben : www.missienederland.nl/doofdegeestnietuit

Doelgroep: Predikanten, voorgangers, pastores, studenten, medewerkers in gemeenten,
                    parochies, christelijke organisaties en bewegingen.
                    Ook elke andere belangstellende is welkom.
Locatie:       R.k. Sint-Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4 te Utrecht
Kosten en aanmelding (graag zo spoedig mogelijk): € 25 pp, inclusief lunch, te betalen
                                       bij aanmelding via de website:
                                       www.missienederland.nl/doofdegeestnietuit
Studiemateriaal
Boekje Doof de Geest niet uit, Zie deze link. Dit rapport is de directe aanleiding voor het symposium.

Citaat van prof. dr. Erik Borgman: (hele tekst zie deze link)
“De gaven zijn er en het wordt tijd dat we ze echt gaan uitpakken, aangestoken door degenen die ons daarin vrijmoedig zijn voorgegaan.“
“De charismatische beweging getuigt van haar belang, is mijn overtuiging, als zij beseft dat niet iedereen lid moet worden van de charismatische beweging. Zij heeft iets te zeggen dat niet opgaat in wat zij is en in hoe zij spreekt, hoe zij zich uitdrukt en hoe zij op haar manier de kerk vernieuwt. Zij heeft iets te zeggen waarvan zij ook zelf nog de volle draagwijdte moet ontdekken, mede met behulp van anderen.“ 

08-06-2019
Gebedsavond voor Amsterdam door PCC »
« Afsluiting Nationale Synode
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact