Doof de Geest niet uit!

Op vrijdag 21 juni is het voor iedereen toegankelijk symposium ‘Doof de Geest niet uit’ in Utrecht over het goed ontvangen en gebruiken van alle charisma’s die de Heilige Geest verkiest te schenken.

Doof de Geest niet uit!

Sprekers:
dr. Miranda Klaver, CWN-VU-Onderzoeksplaats voor Charismatic and Pentecostal Christianity;
prof. Erik Borgman, hoogleraar te Tilburg;
Wilkin van de Kamp, predikant-directeur van VrijZijn,
Henk Rothuizen, o.m. oprichter Rafaelgemeenten;
Koos Smits, parochiepriester te Utrecht en lid Pastorale Kerngroep Katholieke Charismatische Vernieuwing;
Kees Slijkerman, Katholieke Charismatische Vernieuwing en
Mgr bisschop J. van den Hende,  voorzitter van de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie
Machiel Jonker, voorzitter Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten:

Programma
10:30 uur Inloop en koffie
11:00 uur Gebed, lofprijzing, open voor de Geest
11:30 uur Plenaire sessie Erik Borgman en Miranda Klaver : Charisma’s goed ontvangen en gebruiken
12:30 uur Vragenronde
13:00 uur Lunch
14:00 uur Parallelle workshops met elk een spreker van pinkster en katholieke zijde
               Gave van profetie: inleider Henk Rothuizen, moderator Kees Slijkerman
               Gave van genezing: inleider Wilkin van de Kamp, moderator Erik Borgman
               Gave van onderscheiding: inleider Koos Smits, moderator Peter Grim
15:30 uur Plenaire afsluiting met mgr. dr. Hans van den Hende en br. Machiel Jonker
16:15 uur Einde

Wat deze sprekers met het onderwerp hebben : www.missienederland.nl/doofdegeestnietuit

Doelgroep: Predikanten, voorgangers, pastores, studenten, medewerkers in gemeenten,
                    parochies, christelijke organisaties en bewegingen.
                    Ook elke andere belangstellende is welkom.
Locatie:       R.k. Sint-Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4 te Utrecht
Kosten en aanmelding (graag zo spoedig mogelijk): € 25 pp, inclusief lunch, te betalen
                                       bij aanmelding via de website:
                                       www.missienederland.nl/doofdegeestnietuit
Studiemateriaal
Boekje Doof de Geest niet uit, Zie deze link. Dit rapport is de directe aanleiding voor het symposium.

08-06-2019
« Afsluiting Nationale Synode
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact