Peter Sleebos benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Woensdag 2 mei jl. werd Peter Sleebos, voormalig voorzitter van de VPE, bij Koninklijk Besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Peter Sleebos benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau De bijbehorende versierselen werden opgespeld door de burgemeester van de gemeente Noordoostpolder. 
Peter Sleebos heeft als algemeen voorzitter van de Verenigde Pinkster en Evangeliegemeenten in Nederland (1997-2016) een zeer belangrijke rol gehad in de eenheid van kerken in Nederland. Een en ander kwam tot uiting tijdens de 100-jarige viering van de Pinksterbeweging in Nederland en de totstandkoming van het Nederlands Christelijk Forum. Daarnaast heeft hij zich ingezet en gediend in vele gremia waaronder: regioleider VPE Regio Noordwest, voorzitter VPE-Zending, vicevoorzitter Evangelische Omroep, voorzitter EO Metterdaad, lid werkgroep Nationale Synode en lid van het Dagelijks Bestuur van de World Assemblies of God Fellowship, lid van het Bestuur van Global University en Convoy of Hope Europe. 
02-05-2018
Vacature Oudstenechtpaar PG Benidorm (Spanje) »
« VPE betrokken bij Cinnamon Netwerk
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact