Persbericht VPE kiest een nieuw algemeen secretaris

De leden van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) hebben, afgelopen zaterdag 18 november, een nieuwe algemeen secretaris gekozen, te weten drs. Ruth Sleebos-van Otterloo. Zij is de eerste vrouw in deze positie sinds het ontstaan van de VPE.

Persbericht VPE kiest een nieuw algemeen secretaris De verkiezing voor deze functie vond plaats tijdens de druk bezochte jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Er waren twee kandidaten die zich beschikbaar hadden gesteld. De nieuw verkozen algemeen secretaris kreeg een meerderheid van 75% van de uitgebrachte stemmen.

Daarnaast werd de algemeen penningmeester, Peter Grim, opnieuw met overgrote meerderheid gekozen voor een periode van vier jaar en vond er de verkiezing plaats van twee nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur. Hierbij zijn Frans Blok en Freek van Otterloo verkozen om deel te nemen aan dit gremium.

Een ander belangrijk besluit, dat door het merendeel van de leden bevestigd werd, is dat de VPE-gemeenten lid worden bij de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL). Alle persoonlijke leden (voorgangers, leidinggevende oudsten en andere geestelijke werkers) waren reeds aangesloten bij deze stichting. In het kader van De Veilige Kerk heeft de VPE ervoor gekozen, naast het Interne Meldpunt dat zij heeft, ook bij een externe partij aan te sluiten voor een volledige transparantie.
21-11-2017
VPE en SGL organiseren implementatiedag 'Een Veilige Kerk' »
« Kantoor vakantiesluiting
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact