Persbericht aftreden algemeen secretaris

Afgelopen zaterdag 17 juni 2017 vond de voorjaars ledenbijeenkomst van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) plaats met het thema ‘VPE Missionair actief!’.

Gedurende deze ledendag kwamen verschillende personen die actief zijn in een missionaire bediening (Evangelisatie, Gemeentestichting, Zending, Krijgsmacht) aan het woord. Tevens spraken twee bijzondere gasten, ds. Hans Maat (directeur Evangelisch Werkverband) en ds. Klaas Henk Ubels (hoofdkrijgsmachtpredikant Dienst Geestelijke Verzorging) de aanwezigen toe.

Daarnaast werd bekend gemaakt dat Daniël Renger, zich terugtrekt als algemeen secretaris. Het werkveld waarin hij actief is, reikt verder dan de VPE. De positie van algemeen secretaris betreft een parttimefunctie. Daniël heeft te maken met een toenemende vraag naar coaching en begeleiding van leiders, gemeenten en ondernemers buiten de VPE waardoor beide functies niet meer met elkaar gecombineerd kunnen worden. Hij blijft wel verbonden als persoonlijk lid van het kerkgenootschap en is beschikbaar voor training en coaching van VPE gemeenten en leiders.

Tot aan november 2017, wanneer er een officiële verkiezing zal plaatsvinden, zal drs. Ruth Sleebos – van Otterloo, als beleidsmedewerker reeds 11 jaar werkzaam voor dit kerkgenootschap, de functie als interim waarnemen.

22-06-2017
Interview met VPE Krijgsmachtpredikante Charissa Meeuwenoord bij NPO Radio 5 »
« Samen aan de slag met boek 'Overwin je schaduwzijde'
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact