VPE opgenomen in de kring Raad van Kerken

De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) hebben zich als geassocieerd lid aangesloten bij de landelijke Raad van Kerken. Het verzoek tot deze vorm van aansluiting is naar aanleiding van een genomen besluit van de VPE-ledenvergadering van 18 juni 2016. De VPE is het achttiende kerkgenootschap dat zich bij de kerkelijke koepelorganisatie voegt. De verantwoordelijke besturen hebben zich positief uitgelaten over de toetreding.

VPE opgenomen in de kring Raad van Kerken

De VPE hebben zo’n 20.000 leden. Er zijn ongeveer 130 gemeenten in Nederland. De VPE maakt ook onderdeel uit van diverse internationale koepelorganisaties, zoals de World Assemblies of God Fellowship. De kerk besteedt veel aandacht aan de missionaire taak en laat zien dat het werk van de Heilige Geest belangrijk is voor het leven van christenen vandaag. Die Geest is zichtbaar in onder meer de Geestesdoop, tongentaal en charismatische gaven. De Pinksterbeweging telt wereldwijd zo’n 700 miljoen aanhangers.

De relaties tussen de VPE en de Raad van Kerken zijn de laatste jaren sterk verbeterd. Een belangrijke stap in de toenadering was de schuldbelijdenis, die door ds. Bas Plaisier onder woorden werd gebracht vanuit de Protestantse Kerk tijdens een manifestatie in het kader van 100 jaar Pinksterbeweging in Nederland in 2007 in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Peter Sleebos sprak later de synode van de Protestantse Kerk toe in verzoenende zin.

Machiel Jonker is op dit moment voorzitter en zal zitting nemen in de Raad van Kerken namens de VPE.

14-04-2017
Samen aan de slag met boek 'Overwin je schaduwzijde' »
« VPE geeft samen met Arrowz een nieuw boek uit: Overwin je schaduwzijde
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2013 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact