Kerk en Veiligheid

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft een factsheet over Kerk en Veiligheid gepubliceerd. Het dreigingsniveau van (terroristische) aanslagen (zie de gebeurtenissen in Frankrijk) isĀ reden geweest om hier aandacht voor te hebben.

Veilidheidsplan

Het is verstandig als gemeenten - afhankelijk van de plaatselijke situatie - maatregelen treffen die de veiligheid van de gemeenten vergroten. Voortdurend moet daarin de balans worden gezocht tussen vertrouwen en verantwoordelijkheid nemen, tussen gastvrijheid en waakzaamheid.

Het is raadzaam dat gemeenten een veiligheidsplan opstellen. Dit plan zou een aanvulling kunnen zijn op reeds bestaande veiligheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld rond brandveiligheid.

Veiligheid agenderen

Het belangrijkste is dat gemeenten binnen hun bestuur of oudstenraad iemand verantwoordelijk maken voor het thema veiligheid. Hij/zij kan contact leggen met de wijkagent en informatie inwinnen bij gemeenteleden die verstand hebben van dit onderwerp. Denk aan mensen die werken bij de politie, als beveiliger etc.

Deze persoon is er verantwoordelijk voor dat het thema veiligheid in het vizier blijft. Hij/zij maakt een inventarisatie van mogelijke bedreigingen en risico’s. Denk aan de zwakke plekken van het kerkgebouw en/of hiaten in organisatorische processen. Eventueel kunnen er alvast eenvoudige maatregelen getroffen worden, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van bewakingscamera’s en/of een noodknop waarmee hulpdiensten worden gealarmeerd.

Het is goed als het onderwerp Veiligheid regelmatig terugkomt op de agenda van de oudstenraad/bestuur.

Factsheet Kerk en Veiligheid

Op vrijdag 16 december jl. heeft er een informatie-bijeenkomst over Kerk en Veiligheid plaatsgevonden voor de leden van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. Naar aanleiding hiervan heeft het een factsheet Kerk en Veiligheid gepubliceerd. Zie Factsheet Kerk en Veiligheid.

03-02-2017
Katholieken en evangelischen in gesprek over gebed en evangelisatie »
« Nieuwe voorzitter VPE
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact