Celebration Church Netherlands

Statutaire naam: Celebration Church

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 814886012
KvK nummer 54167078
Registratienummer VPE 101164

Contactgegevens
Neuweg 148
1214 HA HILVERSUM
035-6284310

http://celebrationchurch.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Celebration Church Netherlands is an international, life-giving church with locations in Hilversum and Huizen that loves God, loves people and impacts lives for Jesus. Its mission is to exalt God by sharing the Gospel, leading people to Jesus and connecting them to the local church; to equip believers and help them grow in faith and spiritual maturity; to reach out and serve in the church and the world.

Celebration Church Netherlands vision is based on the words of Jesus in Matthew 6:33:

"But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you." (ESV)

Celebration Church Netherlands mission is based on Matthew 28:18-20 (the Great Commission):

And Jesus came and said to them, “All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.” (ESV)

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

The highlights of the current strategic plan of Celebration Church Netherlands can be summed up by these two statements: 
 • A return to Jesus with all our heart 

 • A return to a healthy church family

 

Our return to Jesus with all our heart is worked out in the following ways: 

 • Helping people return to a radical commitment to Jesus through loyalty and discipleship 

 • Going back to the manifest presence of God 

 • Rediscovering the King and his Kingdom (gospel of the Kingdom) 

 • Returning to to the Bible in its context (whole story approach) 

 

Our return to a healthy church family is best described this way: 

 • A focus on rest & relationships 

 • Making room for shepherds who take care of the flock 

 • Introducing the fivefold ministry of apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers 

 • Realizing a covering over our church for accountability and protection 

 

As a member of the VPE we also want to refer to their strategic plan as found on this site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

The legal board (the Board of Trustees) consists of at least 3 voting members, including a chairman, secretary and treasurer. Board members can be on the payroll, but will never receive any salary for their tasks relating to their role on the board. The Lead Pastor serves as the non-voting chairman of the board of trustees. 

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

An up to date report on the activities that are being fulfilled 

 • The church holds services in two locations, during which the the Gospel of the Kingdom is proclaimed. 

 • There are weekday activities in small groups (Connect Groups) 

 • There are outrecht activities that benefit the local community, such as the Clothing Bank and the Food Kitchen. 

 More information about Celebration Church Netherlands activities can be found on the website: celebrationchurch.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
-
627.300
594.215
529.550
616.921
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
34.650
40.627
52.450
68.568
Totaal baten
-
-
-
661.950
634.842
582.000
685.489
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
-
276.224
294.453
247.845
281.405
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
-
105.070
93.690
87.400
104.721
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
98.900
85.510
82.550
103.570
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
-
81.480
91.313
68.580
92.992
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
-
-
-
-
9. Lasten beheer en administratie
-
-
-
21.100
16.815
14.200
18.364
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
28.000
34.347
30.000
31.371
Totaal lasten
-
-
-
610.774
616.128
530.575
632.423
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
-
51.176
18.714
51.425
53.066

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact